Kenniscentrum

Tutorial Excel: modus berekenen

Met Excel kun je gemakkelijk inzicht verschaffen in een groep getallen, bijvoorbeeld door de modus te berekenen.


Het meest gebruikte instrument om iets over een groep getallen te zeggen, is het gemiddelde. Maar dat gemiddelde alleen kan een vertekend beeld geven van de werkelijkheid. Bijvoorbeeld wanneer enkele uitschieters het gemiddelde sterk naar beneden of naar boven halen.

De modus is een andere maatstaf. In een verzameling getallen is de modus het meest voorkomende getal.

Excel berekent de modus door een simpele formule in te voeren. Ga in een veld staan waarin je de mediaan wilt laten zien. Ga vervolgens naar de formulebalk en typ:

=MODUS (A1:A20)

waarbij in dit voorbeeld cel A1 het eerste getal bevat en cel A20 het laatste. Zo wordt over alle cellen in de kolom tussen A1 en A20 de modus berekend.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk