Noem bestuurlijke aangelegenheid

De verzoeker moet aangeven onder welke bestuurlijke aangelegenheid het Wob-verzoek valt. Dat is niet hetzelfde als het onderwerp, waarop het verzoek betrekking heeft.