Nieuws & Artikelen

Een kleine 30 journalisten kwamen af op de eerste regionale trainingsmiddag van de VVOJ voor lokale en regionale onderzoeksjournalisten. Deelnemers uit Vlaanderen, Zeeland, Brabant maar ook uit de kop van Noord-Holland en de Veluwe. Het diverse gezelschap en de kleinschaligheid zorgde voor levendige interactie bij de verschillende programmaonderdelen.

Op deze lijst staan – per categorie – de 10 beste onderzoeksverhalen van België en Nederland. Op dinsdag 9 mei heeft de jury per categorie drie genomineerden bekendgemaakt. De winnaars worden op vrijdag 9 juni bekendgemaakt én bekroond tijdens de Uitreiking in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam.

Is er een manier waarop pers en pr constructiever kunnen samenwerken? Die vraag stond centraal in de gesprekken die Zembla-onderzoeksjournalist Ton van der Ham voerde met ‘de andere kant’.

De trainingsdag Lokale en Regionale Onderzoeksjournalistiek (LROJ) heeft een nieuwe opzet: vanaf nu gaan we die een paar keer per jaar in de regio organiseren. De eerste LROJ ‘nieuwe stijl’ is op vrijdagmiddag 14 april (14.00-17.30 uur) in Breda.

 

De nieuwe Wet open overheid, die regelt welke overheidsdocumenten openbaar gemaakt moeten worden, had moeten leiden tot een vlottere verstrekking van documenten, maar daar komt nog niets van terecht. In 2021 was de gemiddelde doorlooptijd van een verzoek tot openbaarmaking 161 dagen, sinds de invoering van de Woo is dat 162 dagen. En dat terwijl de de wettelijke termijn is verlaagd van 56 naar 42 dagen.

Dit blijkt uit Matglas, een onderzoeksrapport van de Open State Foundation en het Instituut Maatschappelijke Innovatie.