De Loep, Longlist, Opsporend

Liters kanker­verwekkende stoffen laat Claessen Tank­cleaning zo de Maas in stromen

NRC
Karlijn Kuijpers
Kranten Two-tone

Al jaren stelt Claessen Tankcleaning in Venlo medewerkers bloot aan kankerverwekkende dampen en laat het reinigingsbedrijf schadelijke stoffen de Maas in stromen. Politie, OM, de Arbeidsinspectie en de omgevingsdienst zijn al ruim drie jaar op de hoogte, maar grijpen nauwelijks in. De gemeente Venlo zegt te lang te hebben geloofd in de goede intenties van het bedrijf. Na het NRC onderzoek door Karlijn Kuijpers werd een dwangsom opgelegd die weer werd ingetrokken toen het bedrijf een reinigingsmachine repareerde.

Het Venlose bedrijf werkt met grote volumes gevaarlijke, giftige stoffen, zoals het kankerverwekkende benzeen en spoelt die door het riool. Medewerkers moeten in giftige dampen werken met gasmaskers die volgens hen versleten en kapot zijn. Ambulances moesten meermaals uitrukken wegens bedrijfsongevallen. In vijf jaar tijd raakten zo’n tien medewerkers ernstig gewond. De brandweer kwam herhaaldelijk in actie wegens brand of wegens klachten over een hevige, penetrante gaslucht.


Na een tip hierover sprak Kuipers – soms meermaals – met zeven oud-werknemers die tussen 2009 en 2022 bij Claessen Tankcleaning werkten. Hoofdpersoon voor het verhaal werd oud-medewerker Marcin Skiba die on-record sprak. Kuipers kreeg tientallen vertrouwelijke documenten in handen, zoals instructies voor het reinigen van tankwagens, milieuvergunningen, controlerapporten van de Omgevingsdienst, correspondentie van werknemers met het bedrijf en brieven van de Arbeidsinspectie. Ze bekeek ook honderden filmpjes en foto’s die op het terrein van het bedrijf waren gemaakt en waarop het werkproces bij Claessen was vastgelegd. Ze kon het bedrijf zelf niet bezoeken omdat de directeur het onderzoek “nergens op vond slaan”. Hij gaf geen antwoord op schriftelijke vragen.

Al snel werd duidelijk dat ook toezichthouders op de hoogte waren van de misstanden bij het bedrijf. Kuipers stelde meer dan twintig schriftelijke vragen aan de gemeente Venlo en voerde er gesprekken. Ook legde ze contact met de Arbeidsinspectie, OM en politie om na te gaan hoe zij hadden opgetreden bij het bedrijf. Ze beschreef de rol en (nauwelijks genomen) maatregelen van verschillende overheden en liet zien dat de gemeente Venlo de situatie lange tijd heeft onderschat

Gerelateerde artikelen

Heineken beloofde kort na de Russische invasie van Oekraïne weg te gaan uit Rusland. De verhalen van FTM onthullen dat de bierbrouwer niet alleen stug door bleef brouwen, maar dat het bedrijf in Rusland sinds het begin van de oorlog 61 nieuwe producten heeft gelanceerd, de productie opschroefde en extra personeel aannam. Heineken dook in het gat dat merken die wel waren vertrokken, zoals Guinness en Coca Cola, achterlieten.

Uit dit onderzoek van Zembla blijkt dat de toelating van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt tekortschiet. De toelatingsautoriteit Ctgb heeft namelijk de risico’s van bestrijdingsmiddelen heeft verzwegen. In 2015 ontdekt het instituut tijdens een steekproef normoverschrijdingen bij een zevental middelen. Deze risico’s, met name voor kinderen, werden destijds niet met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gedeeld. De Tweede Kamer kreeg over de steekproef te horen dat ‘alle toegelaten middelen veilig bleken te zijn’. Ook probeerde het Ctgb een cruciaal rapport van het RIVM, met daarin de resultaten van het zogeheten Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO), af te zwakken.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk