De Loep, Longlist, Opsporend

Kind in crisis in de Noodopvang

Lost in Europe, Argos radio, AD, Op1, De Gelderlander, Onderzoeksredactie Brabant van BN DeStem, Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad
Irene Hollebrandse, Jelle Krekels, Yolanda Sjoukes, Monica Lam en Sanne Terlingen
Redactie

Lost in Europe leverde – samen met regionale media – bewijs dat Nederland in noodopvanglocaties stelselmatig de rechten van vluchtelingenkinderen schendt. Jongeren moeten veelvuldig verhuizen, gaan maandenlang niet naar school, er is geen dagbesteding en onvoldoende medische hulp. Snel ingehuurde ZZP-begeleiders zijn ongekwalificeerd. Het leidt tot vechtpartijen. Jongeren hangen ’s nachts buiten, de nachtdienst slaapt. Terwijl onbegeleide minderjarigen volgens het kinderrechtenverdrag juist extra beschermd moeten worden.

De gevolgen voor de jongeren zijn traumatiserend. Sinds 2022 verdwenen zeker 360 alleenstaande minderjarigen uit de asielopvang. De overkoepelende radioreportage toont de impact door een groepje Eritrese jongens te volgen.

Na een uitgebreid vooronderzoek met onder meer analyses van signalen over mensenhandel en gesprekken met bronnen bij opvanglocaties begon het veldwerk: langdurig rondhangen op diverse uitgekozen locaties in en rond de hotels. Dat was lastig, wat niemand mag naar binnen bij de opvang voor minderjarigen. Parkeerplaatsen van het hotel, of het terrein van de buren, werden op ontmoetingsplekken voor nieuwkomers. Uiteindelijk zijn de journalisten gaan logeren in dezelfde hotels als waar de minderjarigen werden opgevangen op verschillende locaties in het land.

De klachten van Eritrese jongeren blijken de sleutel om opvangmedewerkers hun verhaal te laten delen, want het botst tussen de vaste COA-medewerkers (en hulpverleners die al langer met deze doelgroep werken) en nieuw aangetrokken ZZP’ers. Het leidde ook tot de journalistieke keuze om aan de hand van de Eritrese jongens het verhaal van de vele overplaatsingen op de radio te vertellen.

Gerelateerde artikelen

Heineken beloofde kort na de Russische invasie van Oekraïne weg te gaan uit Rusland. De verhalen van FTM onthullen dat de bierbrouwer niet alleen stug door bleef brouwen, maar dat het bedrijf in Rusland sinds het begin van de oorlog 61 nieuwe producten heeft gelanceerd, de productie opschroefde en extra personeel aannam. Heineken dook in het gat dat merken die wel waren vertrokken, zoals Guinness en Coca Cola, achterlieten.

Uit dit onderzoek van Zembla blijkt dat de toelating van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt tekortschiet. De toelatingsautoriteit Ctgb heeft namelijk de risico’s van bestrijdingsmiddelen heeft verzwegen. In 2015 ontdekt het instituut tijdens een steekproef normoverschrijdingen bij een zevental middelen. Deze risico’s, met name voor kinderen, werden destijds niet met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gedeeld. De Tweede Kamer kreeg over de steekproef te horen dat ‘alle toegelaten middelen veilig bleken te zijn’. Ook probeerde het Ctgb een cruciaal rapport van het RIVM, met daarin de resultaten van het zogeheten Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO), af te zwakken.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk