De Loep, Longlist, Signalerend

Verkracht aan het front

Canvas, VRT
Inge Vrancken en Kris Cuypers
Camera

In deze tweedelige productie voor Canvas, VRT onderzoekt Inge Vrancken wat seksueel geweld in oorlogssituaties en conflictgebieden precies inhoudt. De makers gaan naar Oekraïne en gaan mee met procureurs die proberen slachtoffers te vinden en hen aan de praat te krijgen. Een aantal van hen wil dat ook voor de camera doen. Om te vergelijken trekken de journalisten ook naar Bosnië en Herzegovina om de impact van seksueel geweld in oorlog en conflict beter te begrijpen.

Het wordt door de getuigenissen van slachtoffers en door de mensen die hen helpen duidelijk hoe belangrijk het is dat er aandacht is voor seksueel geweld, van hulpverleners en van de overheid. Niet alleen vrouwen zijn slachtoffer van seksueel geweld, ook mannen maken het mee. Zeker wanneer ze opgesloten worden in gevangenkampen. Een aantal van hen komt ook in deze documentaire aan het woord.

Het bleek erg moeilijk om slachtoffers van seksueel geweld te vinden. Voordat de makers op pad gingen hadden ze in Oekraïne en in Bosnië en Herzegovina slechts één persoon gevonden. De andere getuigen vonden ze ter plekke. De voorbeelden van dertig jaar geleden uit Bosnië en Herzegovina leren dat het belangrijk is om direct hulp te bieden, zoals nu in Oekraïne gebeurt.

Om de impact van seksueel geweld te begrijpen komen ook hulpverleners, juristen en psychologen aan het woord en worden daders getoond die berecht worden aan het Internationaal Hof in Den Haag.

De makers hebben ook een organisatie gevonden die slachtoffers van seksueel geweld helpt. De vrouw die het leidt getuigde in Den Haag, waardoor het de kijker duidelijk wordt hoe belangrijk het Hof is voor de slachtoffers.

Gerelateerde artikelen

Heineken beloofde kort na de Russische invasie van Oekraïne weg te gaan uit Rusland. De verhalen van FTM onthullen dat de bierbrouwer niet alleen stug door bleef brouwen, maar dat het bedrijf in Rusland sinds het begin van de oorlog 61 nieuwe producten heeft gelanceerd, de productie opschroefde en extra personeel aannam. Heineken dook in het gat dat merken die wel waren vertrokken, zoals Guinness en Coca Cola, achterlieten.

Uit dit onderzoek van Zembla blijkt dat de toelating van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt tekortschiet. De toelatingsautoriteit Ctgb heeft namelijk de risico’s van bestrijdingsmiddelen heeft verzwegen. In 2015 ontdekt het instituut tijdens een steekproef normoverschrijdingen bij een zevental middelen. Deze risico’s, met name voor kinderen, werden destijds niet met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gedeeld. De Tweede Kamer kreeg over de steekproef te horen dat ‘alle toegelaten middelen veilig bleken te zijn’. Ook probeerde het Ctgb een cruciaal rapport van het RIVM, met daarin de resultaten van het zogeheten Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO), af te zwakken.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk