De Loep, Longlist, Signalerend

De genegeerde burger

De Groene Amsterdammer
Coen van de Ven, Eva Hofman,
Joris Veerbeek
en Fabio Votta
Kranten Two-tone

Coen van de Ven en Eva Hofman hebben, samen met datawetenschappers, tijdens de verkiezingen onderzoek gedaan naar de sociale mediacampagnes van de politieke partijen. Zij hielden tijdens de aanloop naar de verkiezingen een online campagnemonitor bij op de site van De Groene en maakten na afloop een longread in het blad. De productie laat zien dat politieke partijen bijna twee-en-een-half miljoen euro advertentiegeld uitgaven aan platforms als Facebook, Instagram en Google. Opvallend is dat de man die nagenoeg geen geld uitgaf aan promotie de verkiezingen won.

Hoe gingen partijen precies te werk? En wanneer overschrijden ze daarbij EU-regelgeving? Zo kiest DENK ervoor om online etnisch te profileren en gebruikt de ChristenUnie de mogelijkheden van techbedrijven om mensen met religieuze interesses te targeten. Dat terwijl zoiets allang niet meer mag van Brussel. Wat de journalisten ook blootlegden: om welke gebieden in Nederland werd gevochten? (migrantenwijken) En welke gebieden werd juist volledig genegeerd? (plaatsen zoals Winschoten).

De productie is gebaseerd op data: advertentiedata uit de openbare advertentiebibliotheken van Meta, Google, Twitter en Snapchat.  Deze worden gelegd naast tot de “echte” wereld met data van het CBS en de uitslagendata van de meest recente verkiezingen. Dit bracht inzicht in het soort wijken waar politieke partijen hun pijlers op richtten en hoe de targeting zich verhield tot het daadwerkelijke stemgedrag.

Gerelateerde artikelen

Heineken beloofde kort na de Russische invasie van Oekraïne weg te gaan uit Rusland. De verhalen van FTM onthullen dat de bierbrouwer niet alleen stug door bleef brouwen, maar dat het bedrijf in Rusland sinds het begin van de oorlog 61 nieuwe producten heeft gelanceerd, de productie opschroefde en extra personeel aannam. Heineken dook in het gat dat merken die wel waren vertrokken, zoals Guinness en Coca Cola, achterlieten.

Uit dit onderzoek van Zembla blijkt dat de toelating van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt tekortschiet. De toelatingsautoriteit Ctgb heeft namelijk de risico’s van bestrijdingsmiddelen heeft verzwegen. In 2015 ontdekt het instituut tijdens een steekproef normoverschrijdingen bij een zevental middelen. Deze risico’s, met name voor kinderen, werden destijds niet met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gedeeld. De Tweede Kamer kreeg over de steekproef te horen dat ‘alle toegelaten middelen veilig bleken te zijn’. Ook probeerde het Ctgb een cruciaal rapport van het RIVM, met daarin de resultaten van het zogeheten Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO), af te zwakken.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk