De Loep, Longlist

Levenslang letsel door sjouwen met koffers

Nieuwsuur NOS/NRT
Ben Meindertsma en Milena Holdert
masterclass

Een flink deel van het bagagepersoneel op Schiphol loopt rug-, nek en schouderklachten op door het veel te zware tilwerk. NOS en Nieuwsuur onderzochten waarom afspraken met de Arbeidsinspectie over het verbeteren van de arbeidsomstandigheden niet worden nageleefd.

Schiphol wil aantrekkelijk zijn voor vliegmaatschappijen en voert daarom al decennialang een beleid om de kosten voor maatschappijen zo laag mogelijk te houden. Schiphol liet daarom zes verschillende afhandelingsbedrijven toetreden op de luchthaven, die met elkaar concurreren wie bagage en vracht van de luchtvaartmaatschappijen mag afhandelen.

Er waren al langer zorgen dat bij een dergelijk beleid de arbeidsomstandigheden voor de cargo- en bagagesjouwers uit het zicht raken. De gezamenlijke onderzoeksredactie van de NOS en Nieuwsuur onderzocht een aantal maanden hoe erg het nu echt gesteld is in de wereld achter de bagagecontrole op Schiphol. De onderzoeksjournalisten kregen interne rapporten, spraken bedrijfsartsen en luisterden naar de verhalen van tientallen medewerkers.

De conclusie: de arbonormen op Schiphol worden al jaren overschreden, tientallen medewerkers kampen met fysieke klachten, bedrijven houden zich niet aan afspraken met de Arbeidsinspectie en de inspectie zelf heeft al 12 jaar geen controles meer uitgevoerd.

Het onderzoek laat zien wat het effect is van beleid waarbij onderaannemers met elkaar moeten concurreren. De klassieke ‘race to the bottom’, waarbij helemaal onderaan het uitvoerende personeel de dupe is van beleid van bestuurders dat gericht is op het zoveel mogelijk drukken van de kosten, en waarbij ook nog eens het toezicht nagenoeg ontbreekt.

Gerelateerde artikelen

Heineken beloofde kort na de Russische invasie van Oekraïne weg te gaan uit Rusland. De verhalen van FTM onthullen dat de bierbrouwer niet alleen stug door bleef brouwen, maar dat het bedrijf in Rusland sinds het begin van de oorlog 61 nieuwe producten heeft gelanceerd, de productie opschroefde en extra personeel aannam. Heineken dook in het gat dat merken die wel waren vertrokken, zoals Guinness en Coca Cola, achterlieten.

Uit dit onderzoek van Zembla blijkt dat de toelating van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt tekortschiet. De toelatingsautoriteit Ctgb heeft namelijk de risico’s van bestrijdingsmiddelen heeft verzwegen. In 2015 ontdekt het instituut tijdens een steekproef normoverschrijdingen bij een zevental middelen. Deze risico’s, met name voor kinderen, werden destijds niet met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gedeeld. De Tweede Kamer kreeg over de steekproef te horen dat ‘alle toegelaten middelen veilig bleken te zijn’. Ook probeerde het Ctgb een cruciaal rapport van het RIVM, met daarin de resultaten van het zogeheten Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO), af te zwakken.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk