De Loep, Longlist

Van Arnhem naar Assads martelcel

NRC
Melvyn Ingleby
docs two tone

Dit onderzoeksverhaal gaat over een Arnhemmer die in het voorjaar van 2013 spoorloos verdween in Libanon. Het onthult dat hij gevangen is genomen door het Assad-regime, jarenlang is gemarteld en daarbij vrijwel zeker om het leven is gekomen. Aan de hand van getuigenissen van de celgenoten van de Arnhemmer, zijn familie en vrienden en een speurtocht door de krochten van de Syrische inlichtingendienst wordt langzaam maar zeker duidelijk wat er is gebeurd.

Het artikel laat ook zien dat het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken de familie van de Arnhemmer nauwelijks bijstond en mogelijkheden om de Nederlander vrij te krijgen onbenut liet. Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok was zelfs persoonlijk op de hoogte waren van de zaak, maar ondanks het overduidelijke levensgevaar waarin deze Nederlander zich verkeerde, liet Nederland mogelijkheden om hem bij te staan onbenut.

In het artikel schetst de auteur ook de bredere context van Assads martelmachine, daardoor gaat dit verhaal niet alleen over één Nederlander, maar over een systeem dat tienduizenden Syriërs heeft doen verdwijnen of de dood injoeg.

Uiteindelijk nam de auteur contact op met de broer  van het slachtoffer en moest hij hem mededelen dat zijn broer was vermoord. Hij nam de tijd om zijn vertrouwen te winnen en kon zo nog dichter bij de Arnhemmer komen.

Gerelateerde artikelen

Heineken beloofde kort na de Russische invasie van Oekraïne weg te gaan uit Rusland. De verhalen van FTM onthullen dat de bierbrouwer niet alleen stug door bleef brouwen, maar dat het bedrijf in Rusland sinds het begin van de oorlog 61 nieuwe producten heeft gelanceerd, de productie opschroefde en extra personeel aannam. Heineken dook in het gat dat merken die wel waren vertrokken, zoals Guinness en Coca Cola, achterlieten.

Uit dit onderzoek van Zembla blijkt dat de toelating van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt tekortschiet. De toelatingsautoriteit Ctgb heeft namelijk de risico’s van bestrijdingsmiddelen heeft verzwegen. In 2015 ontdekt het instituut tijdens een steekproef normoverschrijdingen bij een zevental middelen. Deze risico’s, met name voor kinderen, werden destijds niet met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gedeeld. De Tweede Kamer kreeg over de steekproef te horen dat ‘alle toegelaten middelen veilig bleken te zijn’. Ook probeerde het Ctgb een cruciaal rapport van het RIVM, met daarin de resultaten van het zogeheten Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO), af te zwakken.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk