Controlerend, De Loep, Longlist

De Toeslagenaffaire – Onthulling notulen ministerraad

RTL Nieuws
Pieter Klein, Roel Schreinemachers en Stephan Koole
Camera

Het kabinet-Rutte hield in de toeslagenaffaire doelbewust informatie achter voor het parlement. Dit bleek uit geheime notulen van ministerraadvergaderingen in 2019, waarvan RTL Nieuws de inhoud onthulde. Ook werden in de ministerraad individuele Kamerleden besproken en zou de CDA-top toenmalig CDA-Kamerlid Omtzigt hebben willen ‘sensibiliseren’.

De Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) stelde in haar eindverslag dat in ministerraden veelvuldig werd gesproken over de rol van Kamerleden – van de coalitie en oppositie. RTL Nieuws bekeek hierop duizenden documenten die de POK begin januari 2021 online zette. Ook werden documenten die tijdens en na de POK onder de Wob waren vrijgegeven, in kaart gebracht.

Dit leverde aanknopingspunten op waarmee de drie journalisten navraag deden bij bronnen in ambtelijk, bestuurlijk en politiek Den Haag. Daarbij waren bronnen die toegang hadden tot de notulen van de ministerraad. RTL Nieuws deed een Wob-verzoek om openbaarmaking van die notulen, maar dit werd door het ministerie van Algemene Zaken geweigerd, omdat er ‘geen dusdanig bijzondere omstandigheden’ zouden zijn, om de geheimhouding op te heffen.

Na de publicaties van RTL Nieuws werden de notulen toch openbaar gemaakt, iets wat in Nederland niet eerder gebeurde. Het kabinet deed na de publicaties aangifte wegens de schending van staatsgeheim. Een oriënterend onderzoek van de PG van de Hoge Raad leidde tot niets, en wees de beschuldiging dat er was gelekt uit de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag van de hand.

Gerelateerde artikelen

Op vrijdag 21 juni 2024 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de ASN Aanmoedigingsprijs 2023 en De Loep 2023 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ)  jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Heineken beloofde kort na de Russische invasie van Oekraïne weg te gaan uit Rusland. De verhalen van FTM onthullen dat de bierbrouwer niet alleen stug door bleef brouwen, maar dat het bedrijf in Rusland sinds het begin van de oorlog 61 nieuwe producten heeft gelanceerd, de productie opschroefde en extra personeel aannam. Heineken dook in het gat dat merken die wel waren vertrokken, zoals Guinness en Coca Cola, achterlieten.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk