Controlerend, De Loep, Longlist

De Toeslagenaffaire – Onthulling notulen ministerraad

RTL Nieuws
Pieter Klein, Roel Schreinemachers en Stephan Koole
Camera

Het kabinet-Rutte hield in de toeslagenaffaire doelbewust informatie achter voor het parlement. Dit bleek uit geheime notulen van ministerraadvergaderingen in 2019, waarvan RTL Nieuws de inhoud onthulde. Ook werden in de ministerraad individuele Kamerleden besproken en zou de CDA-top toenmalig CDA-Kamerlid Omtzigt hebben willen ‘sensibiliseren’.

De Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) stelde in haar eindverslag dat in ministerraden veelvuldig werd gesproken over de rol van Kamerleden – van de coalitie en oppositie. RTL Nieuws bekeek hierop duizenden documenten die de POK begin januari 2021 online zette. Ook werden documenten die tijdens en na de POK onder de Wob waren vrijgegeven, in kaart gebracht.

Dit leverde aanknopingspunten op waarmee de drie journalisten navraag deden bij bronnen in ambtelijk, bestuurlijk en politiek Den Haag. Daarbij waren bronnen die toegang hadden tot de notulen van de ministerraad. RTL Nieuws deed een Wob-verzoek om openbaarmaking van die notulen, maar dit werd door het ministerie van Algemene Zaken geweigerd, omdat er ‘geen dusdanig bijzondere omstandigheden’ zouden zijn, om de geheimhouding op te heffen.

Na de publicaties van RTL Nieuws werden de notulen toch openbaar gemaakt, iets wat in Nederland niet eerder gebeurde. Het kabinet deed na de publicaties aangifte wegens de schending van staatsgeheim. Een oriënterend onderzoek van de PG van de Hoge Raad leidde tot niets, en wees de beschuldiging dat er was gelekt uit de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag van de hand.

Gerelateerde artikelen

Onder leiding van Follow the Money publiceerden in totaal elf (onderzoeks)redacties uit zeven Europese landen onder de noemer China Science Investigation meerdere artikelen en uitzendingen. In Nederland waren dat RTL Nieuws en FTM, in Vlaanderen De Tijd. Het onderzoek gaat over kennisveiligheid in verschillende Europese landen.

De zesdelige podcastserie onderzoekt hoe de Golfstaten de macht grijpen in de voetbalwereld. In 2010 kreeg Qatar tot verrassing van velen het WK toegewezen. Sindsdien is het land uitgegroeid tot een van de machtigste landen in de grootste sport ter wereld, op de voet gevolgd door Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk