Controlerend, De Loep, Longlist

De afbraak van de huurrechter

Investico en De Groene Amsterdammer
Michelle Salomons en Felix Voogt
Kranten Two-tone

De Huurcommissie zou huurders moeten beschermen tegen verhuurders die zich niet aan de regels houden. Maar door bezuinigingen worden geschillen steeds vaker aan de hand van papierendossiers beslecht en worden kwetsbare huurders niet mondeling gehoord.

De wooncrisis en de almaar stijgende huurprijzen waren voor Investico-redacteuren Michelle Salomons en Felix Voogt aanleiding om het functioneren van de Huurcommissie tegen het licht te houden. De commissie toetst huurprijzen en doet uitspraken over te veel betaalde servicekosten en gebreken als lekkage en schimmel.

Uit hun onderzoek blijkt dat de Huurcommissie de afgelopen tien jaar stapje voor stapje is uitgehold. Het budget slonk van 23 miljoen naar 14 miljoen euro per jaar, het aantal commissieleden daalde van 100 naar 40 en van de 49 zittingslocaties waar huurders gehoord werden, zijn er nog maar 15 over. Als sluitstuk introduceerde de commissie vorig jaar een nieuwe, efficiëntere werkwijze waardoor nog maar vijftien procent van alle geschillen mondeling wordt behandeld. Uit interne documenten die Investico heeft ingezien blijkt dat leden van de huurcommissie zich fel hebben verzet tegen deze uitgeklede aanpak die ze onrechtmatig noemen en in strijd met de fundamentele eisen van hoor en wederhoor.

De Investico-redacteuren plozen jaarverslagen van de Huurcommissie uit en vroegen documenten op over de nieuwe werkwijze. Via LinkedIn gooiden zij een groot vangnet uit onder werknemers en oud-werknemers van de Huurcommissie. Daardoor kregen zij een kritisch intern advies in handen dat miste in de toegestuurde documenten en dat de Huurcommissie ook verzweeg in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken. Een Wob-verzoek was daardoor niet meer nodig.  

De Investico-redacteuren werkten samen met Argos en NPO Radio 1, die een eigen reportage maakten waaruit blijkt dat acht van de tien studentenkamers boven de wettelijk toegestane huurprijs worden aangeboden.

Gerelateerde artikelen

Heineken beloofde kort na de Russische invasie van Oekraïne weg te gaan uit Rusland. De verhalen van FTM onthullen dat de bierbrouwer niet alleen stug door bleef brouwen, maar dat het bedrijf in Rusland sinds het begin van de oorlog 61 nieuwe producten heeft gelanceerd, de productie opschroefde en extra personeel aannam. Heineken dook in het gat dat merken die wel waren vertrokken, zoals Guinness en Coca Cola, achterlieten.

Uit dit onderzoek van Zembla blijkt dat de toelating van bestrijdingsmiddelen in de bollenteelt tekortschiet. De toelatingsautoriteit Ctgb heeft namelijk de risico’s van bestrijdingsmiddelen heeft verzwegen. In 2015 ontdekt het instituut tijdens een steekproef normoverschrijdingen bij een zevental middelen. Deze risico’s, met name voor kinderen, werden destijds niet met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu gedeeld. De Tweede Kamer kreeg over de steekproef te horen dat ‘alle toegelaten middelen veilig bleken te zijn’. Ook probeerde het Ctgb een cruciaal rapport van het RIVM, met daarin de resultaten van het zogeheten Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden (OBO), af te zwakken.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk