De Loep, Longlist, Opsporend

Het algoritme van de toeslagenaffaire

Trouw en RTL Nieuws
Jan Kleinnijenhuis en Pieter Klein
christa-dodoo-MldQeWmF2_g-unsplash

Om fraude beter te kunnen opsporen begon de Belastingdienst in 2013 met een zelflerend algoritme bij de controle op toeslagen. Dat keek vooral naar de allerlaagste inkomens, zo blijkt uit deze reconstructie van Trouw en RTL Nieuws.

Hoe kan het toch dat vooral de meest kwetsbaren slachtoffer zijn geworden van de toeslagen affaire? De journalisten die de affaire aan het licht brachten, gingen in 2021 ook gezamenlijk achter deze vraag aan. Ze reconstrueren wij welke fouten gemaakt zijn bij de opzet van een algoritme om fraude op te sporen, waardoor de Belastingdienst uiteindelijk vrijwel uitsluitend deze groep mensen ging controleren.

Via een Wob-verzoek kregen ze een staatje in handen met de uitkomsten van het algoritme dat gebruikt werd voor risicoselectie. Daaruit bleek dat meer dan 80 procent van de groep die volgens het algoritme gecontroleerd moest worden, bestond uit de allerlaagste inkomens. Uit openbare bronnen kwam vervolgens naar voren dat de Belastingdienst op een bepaalde manier ‘inkomen’ als een indicator gebruikte om fraude op te sporen. Een ‘hoog inkomen’ zou namelijk risicoverlagend werken.

Via bronnen kregen ze de gegevensbeschermingseffectbeoordeling in handen. Dit document beschreef uitgebreid de opzet, werking en de risico’s en beperkingen van het model. Door telkens met nieuwe vragen bij experts te rade te gaan, is het hen uiteindelijk gelukt in elk geval deels te kunnen verklaren hoe het algoritme is gaan doorselecteren op een groep mensen die het minst in staat is om de harde terugvorderingspraktijk op het terrein van toeslagen te kunnen dragen.

Gerelateerde artikelen

Op vrijdag 21 juni 2024 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de ASN Aanmoedigingsprijs 2023 en De Loep 2023 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ)  jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Heineken beloofde kort na de Russische invasie van Oekraïne weg te gaan uit Rusland. De verhalen van FTM onthullen dat de bierbrouwer niet alleen stug door bleef brouwen, maar dat het bedrijf in Rusland sinds het begin van de oorlog 61 nieuwe producten heeft gelanceerd, de productie opschroefde en extra personeel aannam. Heineken dook in het gat dat merken die wel waren vertrokken, zoals Guinness en Coca Cola, achterlieten.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk