Onderzoeksjournalisten Liset Hamming en Tim Staal, makers van de Wob-knop en lid van de VVOJ, willen het graag weten. Daarom hebben ze een enquête opgesteld waarin de behoeften worden gepeild onder journalisten die al wobben of dat zouden willen gaan doen. De respons op de enquête moet helpen de Wob-knop te verbeteren.

De Wob-knop is een jaar geleden gelanceerd. Tegelijk met de onder auspiciën van de VVOJ ontwikkelde Wob-generator. Waar de Wob-generator je helpt om snel en gemakkelijk in drie stappen een Wob-verzoek te schrijven, is de Wob-knop bedoeld voor de fase daarna, namelijk het indienen van het verzoek en het bijhouden van de procedure.

Hamming en Staal willen de wensen van gebruikers inventariseren zodat ze de Wob-knop kunnen uitbreiden met features waar journalisten wat aan hebben. Het doel is uiteindelijk om wobben makkelijker, toegankelijker en effectiever te maken.

Je kunt de enquête hier vinden.

Voor meer informatie zie ook dit artikel in Villamedia.