Uitgelicht, Wob

November 2018 – Nederland steunde ‘terreurbeweging’ in Syrië.

In september 2018 berichtten Nieuwsuur en Trouw in een gezamenlijk onderzoeksproject dat de financiële en materiele steun die Nederland heeft gegeven aan Syrische rebellengroepen die mensenrechten schonden of eerder door het OM als ‘terroristisch’ waren bestempeld. In dat kader hadden Milena Holdert en Ghassan Dahhan ook acht wob-verzoeken gedaan, maar die waren op het moment van publiceren allemaal afgewezen.

Twee maanden later komen er alsnog documenten vrij. Die tonen aan dat bijna alle geleverde goederen zijn ingezet in de gewapende strijd, dit in tegenstelling tot wat minister Blok van buitenlandse zaken steeds heeft beweerd. In de documenten worden ook namen genoemd van strijdgroepen die tot dan golden als staatsgeheime informatie. Een foutje van het ministerie. De journalisten winnen begin 2019 een Loep met hun verhalenreeks. Zie de betreffende Nieuwsuur-artikelen hier en hier. Voor Trouw klik hier en hier.

 

 

 

Wob-verzoek maken? Gebruik de Wob-generator.

Sinds 12 november 2020 is de Wob-generator beschikbaar. Met deze generator maak je razendsnel in drie stappen een kant en klaar Wob-verzoek. Je hoeft de brief alleen nog maar te printen, ondertekenen en te posten.

Gerelateerde artikelen

De eerste ervaringen van journalisten met de nieuwe Wet open overheid (kortweg Woo) zijn wisselend, zo bleek  op de VVOJ-conferentie in Leiden tijdens een paneldiscussie over de Woo. Sommige aspecten van de wet worden voorzichtig positief gewaardeerd, maar er werd ook gewaarschuwd voor een nieuwe weigeringsgrond die door ministeries breed wordt ingeroepen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis en netwerk.