VVOJ Vereniging

Kandidaten bestuursverkiezing

arnaud-jaegers-253360-unsplash

 Nieuwe bestuursleden


Jef Poortmans (1981) werkt als freelancer voor oa. de Groene Amsterdammer eerder werkte hij voor verschillende media (o.a. Apache). [Penningmeester]

Waarom Jef Poortmans zich kandidaat stelt:

Ik stel me kandidaat voor het penningmeesterschap omdat ik in de VVOJ mijn journalistieke waarden weerspiegeld zie: de ondersteuning van diepgravende onderzoeksjournalistiek, samenwerking en het verenigen van journalisten om van elkaar te leren. De kans om daar mijn schouders mee onder te zetten wil ik met beide handen grijpen.
Coen van de Ven (1992)  is redacteur voor de Groene Amsterdammer eerder werkte hij als freelancer voor verschillende media (oa. de Volkskrant, Knack, De Standaard)

Waarom Coen van de Ven zich kandidaat stelt:

De VVOJ heeft mij geholpen toen ik begon. Bij het voorbereiden van mijn eerste onderzoeksreportages in het buitenland kon ik rekenen op advies van bestuurders over fondsen, financiering en aanpak. Kort daarna reisde ik af naar Leuven voor mijn eerste conferentie, waar ik de rest van de vereniging leerde kennen. En hun enthousiasme om kennis en ervaring te delen.
   Elk jaar keer ik doodvermoeid maar veel rijker terug van de conferentie – al knaagt er toch iets. Als 26-jarige journalist ben ik een minderheid. Andere jonge leden zijn er wel maar vaak op uitnodiging of door aansporing van hun redactie, maar komen zelden zelfstandig.
   Over hoe dit te verbeteren denk ik graag mee, maar dat niet alleen. Juist in een tijd waarin breed wordt bepleit dat onderzoeksjournalistiek hoognodig is, en de regering daar zelfs geld voor vrijmaakt, is het belangrijk om deel te nemen aan het gesprek over hoe dit te verdelen. Dat gebeurt al maar moet blijvend in de gaten worden gehouden. We hebben een zeldzame kans om veel subsidiegeld voor onderzoeksjournalistiek goed te laten landen.
  Klaas den Tek (1978) is onderzoeksjournalist bij Reporter Radio eerder werkte hij oa. voor Brandpunt (KRO-NCRV), Een op een en RTL Nieuws.

Waarom Klaas den Tek zich kandidaat stelt:

De onderzoeksjournalistiek in Nederland maakt gouden tijden door. Op regionaal en landelijk worden door collega’s indrukwekkende producties gemaakt. Dat verdient een krachtige belangenvereniging. Samen met de andere bestuursleden hoop ik daar een bijdrage aan te kunnen leveren. Als onderzoeksjournalist heb ik veel ervaring met het samenwerken met andere media, zowel op landelijk als regionaal niveau. Niets is mooier dan je kennis en kunde met elkaar te delen. Elkaar te versterken. Het is met dat enthousiasme dat ik me kandidaat stel als bestuurslid van de VVOJ.

Zittende bestuursleden

Paul Schram (1987) is eindredacteur bij EenVandaag. Eerder werkte hij voor Dagblad de Pers, NU.nl, VPRO, Dahl TV, KRONCRV, NTR en CNN.

Waarom Paul Schram zich kandidaat stelt:

‘Met een deels nieuw bestuur is het belangrijk dat er continuïteit in de vereniging blijft. Daarom wil ik graag nog een tijd inzetten voor de vereniging. We staan voor de uitdaging het vertrek van onze directeur goed op vangen en tegelijkertijd onze positie te verstevigen binnen het veld. Daarom word ik nog graag herkozen in het bestuur.’
Vincent Weggemans  (1971) is eindredacteur bij Het Parool

Waarom Vincent Weggemans zich kandidaat stelt:

De afgelopen vier jaar heb ik vanuit het bestuur kunnen zien hoe de VVOJ met al die actieve leden steeds weer mooie dingen voor elkaar kan boksen. Ik geniet van de bijzondere conferenties, mooie Loep-bijeenkomsten en de vele leermomenten dankzij en met collega-journalisten. Ik draag daar ook de komende tijd graag weer mijn steentje aan bij!
  Evert de Vos(1960)  is sinds augustus 2013 redactiechef van De Groene Amsterdammer. Hiervoor was hij onder meer hoofdredacteur van J/M voor Ouders en redacteur, later adjunct-hoofdredacteur, van het weekblad Intermediair. [Voorzitter]

Waarom Evert de Vos zich kandidaat stelt:

We hebben de afgelopen jaren drukbezochte conferenties georganiseerd, de Loep-prijzen zijn vernieuwd en kregen een aparte      uitreiking. VVOJ-essays zorgden veel discussies en jongeren en lokale journalisten hadden succesvolle bijeenkomsten. En als netwerkorganisatie zijn we onovertroffen, gezien de vele samenwerkingsprojecten de afgelopen jaren.
De onderzoeksjournalistiek is gebaat bij een eigen beroepsvereniging, daar ben ik van overtuigd. Voor inspiratie en verdieping van het vak, voor contact met collega’s en pleitbezorging bij hoofdredacteuren en uitgevers. Soms is het erg inspirerend om voorzitter van de VVOJ te zijn, soms is het corvee. Maar samen met staf en vrijwilligers van de VVOJ wil ik me nog een bestuursperiode voor onze club inzetten.

Gerelateerde artikelen

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk