#LROJ18

Bureau voor Lokale Zaken – Pim Peterse

VVOJ34 (Custom)

Stichting Lokale Onderzoeksjournalistiek ontwikkelt een platform waarop lokale onderzoeksjournalisten met elkaar, maar ook met deskundigen en burgerjournalisten, veilig samen kunnen werken aan onderzoek. Dit Bureau voor Lokale Zaken zal in de komende jaren worden vormgegeven en opgebouwd in samenwerking met ontwikkelaars en journalisten.

Pim Peterse geeft inzicht in de werkwijze en de plannen voor het Bureau en nodigt de aanwezigen uit om mee te denken over een Bureau voor Lokale Zaken in de eigen regio en misschien zelf dat Bureau op te zetten.

Pim benadrukt dat de werkwijze in het Bureau een andere is dan veel journalisten gewend zijn: je werkt namelijk uitsluitend binnen het portal, zonder gebruik te maken van de geëigende communicatie kanalen. Dat het onderzoek binnen de muren van het portal blijft, is van belang voor de bescherming van het journalistieke werk, de data, maar zeker ook ter bescherming van de bronnen (klokkenluiders).

Samenwerking kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Het team van het Bureau voor Lokale Zaken team kan samenwerken met lokale mediapartners, maar ook als onafhankelijk team. In welke combinatie dan ook, de sleutel blijft samenwerken en delen. Het samenwerken aan grote projecten die regionaal beginnen en zich als een olievlek verspreiden. Het delen van methoden, technieken, tools en scoops.

De teams zullen werken in een eigen redactieruimte, waarin ze kunnen samenwerken aan een artikel, een longread, een podcast of videoproductie, gezamenlijk een scenario schrijven en een logboek bijhouden en onderzoeksdocumenten en bestanden kunnen delen.

Het Bureau voor Lokale Zaken bouwt een redactieruimte op maat, uitgaande van drie basisonderszoektemplates, voor een klein, een middelgroot en een groot team, waarin onderdelen voorkomen zoals hypothese, een bronnenkaart, onderzoeksdocumenten, een gedeelde agenda, taken en een discussie/chatfunctie, afhankelijk van de wensen van het team.

Op basis van permissies en rollen kunnen delen van de redactieruimte gedeeld worden met andere Bureau redacties of individuele journalisten. Ook deskundigen en burgerjournalisten kunnen worden uitgenodigd om mee te helpen aan het onderzoek en krijgen beperkte toegang tot de onderzoeksgegevens.

Een aantal aanwezigen bij de workshop is niet overtuigd van het nut van het Bureau. Waarom zouden zij hun onderwerp /scoop delen met andere journalisten? Bureaumedewerker Eva Meesterberends betoogt dat samenwerking alleen maar versterkend kan werken en dat ieder in zijn of haar eigen regio kan publiceren, maar dat een gezamenlijke publicatie landelijk aandacht kan genereren.

Pim nodigt de aanwezige journalisten om mee te denken en zich te melden als ze een eigen Bureau voor Lokale Zaken zouden willen opzetten.

Contact: bureau@lokalezaken.org
websites: Onderzoeksjournalistiek.org en Bureau voor Lokale Zaken

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk