Nieuws

Flagrante schending bronnengeheim

Still uit uitzending Terzake bij VRT. Links Bart Aerts.

Het VVOJ-bestuur schaart zich achter de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) in haar protest tegen de juridische druk die wordt uitgeoefend op VRT-journalist Bart Aerts. Hij werd woensdag opgepakt voor verhoor, zijn huis is doorzocht en zijn telefoon werd in beslag genomen. Met de VVJ en de VRT vindt de VVOJ dat hier sprake is van een flagrante schending van het bronnengeheim.

Op donderdag 17 november liet het VRT-programma Terzake opnamen horen uit getapte telefoongesprekken uit het onderzoek naar de zogenoemde Kasteelmoord. ‘Heeft de familie van de vermoorde Stijn Saelens geprobeerd om het onderzoek naar de Kasteelmoord te beïnvloeden? Terzake kreeg afgeluisterde telefoongesprekken tussen de familie Saelens, advocaten en magistraten in handen waaruit blijkt van wel,’ aldus de aankondiging van het item.

Hieronder de verklaring van de VVJ, die een onderhoud heeft aangevraagd met Justitieminister Geens over een verfijning van de wet die het journalistieke bronnengeheim beschermt.

Verklaring VVJ

“De VVJ protesteert met klem tegen de tijdelijke arrestatie van VRT-journalist Bart Aerts, de huiszoeking in zijn privéwoning en de inbeslagneming en uitlezing van zijn smartphone. Met deze zoekacties pleegt het Brugse gerecht zware inbreuken op het journalistieke bronnengeheim, zoals beschermd in de wet van 7 april 2005.

De Brugse onderzoeksrechter verdenkt collega Aerts officieel van ‘(mede)daderschap aan misbruik van het inzagerecht in het strafdossier van de Kasteelmoord’. Een dergelijke tenlastelegging kan nooit opwegen tegen het fundamentele journalistieke recht op omgang met (vertrouwelijke) bronnen, zoals ook bezegeld door de Raad van Europa. De handelswijze van het Brugse gerecht holt het journalistieke bronnengeheim de facto uit en leidt tot een professionele kaltstellung van zowel de journalist als diens informatiebronnen.

De VVJ situeert een en ander in een toenemend dreigende repressie van het gerechtelijke apparaat tegen berichtgeving over lopende strafonderzoeken. Nochtans is ook verslaggeving over hangende gerechtelijke dossiers – inclusief kritische beschouwingen daarbij – van groot belang in een democratische rechtsstaat.

De VVJ vraagt een onderhoud met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) over een verfijning van de wet van 2005. Een vervolging voor mededaderschap of medeplichtigheid aan misbruik van het inzagerecht mag niet langer als alibi fungeren om in te breken in het journalistieke bronnengeheim. Dat verdient in een moderne samenleving meer prioriteit dan het stremmen van de informatiestroom over het functioneren van het gerecht.”

Op foto: Bart Aerts (l) bij Terzake (screenshot).

Verder lezen

Dossier Kasteelmoord bij DeRedactie.be.

Knack.be: Opinie Pol Deltour, nationaal secretaris VVJ

‘De persvrijheid en haar beperkingen’ op Journalistenloket.be.

 

Gerelateerde artikelen

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft besloten om een bijzondere leerstoel Onderzoeksjournalistiek in te stellen. De leerstoel wordt voor 5 jaar ingesteld en is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Voor de financiering zijn Vereniging Veronica, Gieskes-Strijbis Fonds en Stichting Democratie en Media bij dit initiatief betrokken.

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk