Conferentie, vvoj2016

Hoezo ‘goed nieuws is geen nieuws’?

wbn

We boeken wereldwijd immense vooruitgang. Maar onderzoeksjournalisten vertellen het niet. Volgens journalist en filosoof Ralf Bodelier is het tijd voor een nieuw paradigma. Maak kennis met de man achter The World’s Best News.

Nederlanders en Vlamingen weten niet dat de extreme armoede in de wereld is gedaald van 44 procent in 1980 tot minder dan tien procent vandaag. Ze weten ook niet dat het aantal klimaatslachtoffers de afgelopen eeuw daalde van 240 per miljoen mensen tot vijf per miljoen. En ze weten al helemaal niet dat het jaarlijkse aantal slachtoffers van oorlog en terrorisme sinds de jaren vijftig is gezakt van één op de 113 naar één op de 43.000.

De gemiddelde wereldburger was nooit eerder zo slim, zo rijk, zo gezond, en zo veilig als vandaag. Maar er is niemand die het beseft omdat wij, journalisten, het niemand vertellen. Meer nog dan generieke journalisten, berichten onderzoeksjournalisten vooral over de uitzonderingen op de regel. Over misstanden, conflicten, rampen en ellende. Want zo leerden we het immers op de school voor journalistiek: ‘Goed nieuws is geen nieuws.’ En: ‘If it bleeds, it leads.’

Daarmee laten onderzoeksjournalisten een enorm terrein braakliggen. En dat niet alleen: ze dragen, onbedoeld, ook bij aan het onjuiste en naargeestige beeld dat burgers hebben van de toestand in de wereld. ‘Dat maakt deze vorm van journalistiek tot een directe bedreiging voor onze democratie’, zegt  Ralf Bodelier, die het inintitatief nam voor de website The World’s Best News. ‘Juist de beste journalisten verschaffen mensen een verkeerd beeld over zaken als armoede, klimaat of terrorisme. Daarmee bevorderen ze niet alleen angst en machteloosheid, ze drijven mensen ook in de armen van populisten.’

Volgens Bodelier is het tijd voor een nieuw paradigma. Voor ‘verantwoordelijke journalistiek’. Dat is journalistiek die rekening houdt met de politieke en sociale gevolgen ervan. Dat is onderzoeksjournalistiek die, met hulp van grote dataverzamelingen, brede en langlopende trends in beeld brengt.

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk