Nieuws, VVOJ Activiteiten

21 november: ALV, Den Haag

Om volgend jaar stevige vervolgstappen te kunnen zetten naar een inhoudelijk en financieel solide toekomst roept het bestuur van de VVOJ zaterdag 21 november een algemene ledenvergadering bijeen. De vergadering wordt gehouden tijdens de VVOJ Conferentie 2015, in het Nationaal Archief in Den Haag. Aanvang: 12:15 uur.

Op de agenda staan:

Nieuwe bestuursleden

Twee bestuursleden treden af:

  • Jago Kosolosky (vanwege een nieuwe, te drukke functie)
  • Marloes Derks (nieuwe functie buiten de journalistiek)

Het bestuur is blij als nieuwe kandidaten voor te kunnen dragen:

  • Marjorie Blomme
  • Trees Verleyen

Meer informatie over deze kandidaten vindt u bij de vergaderstukken op het besloten gedeelte van de VVOJ-site.

Statutenwijziging

De nieuwe statuten zijn door de ALV van 28 oktober in Utrecht unaniem goedgekeurd. Omdat onvoldoende leden aanwezig waren om dit besluit rechtsgeldig te kunnen laten zijn, zal op de ALV van 21 november bij tweederdemeerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden, besloten worden over de voorliggende nieuwe statuten.

Voortgang startnotitie

Tijdens de ALV op 31 augustus, in Rotterdam, heeft het bestuur een startnotitie gepresenteerd. Een nader uitgewerkte versie* van deze notitie wordt op 21 november aan de leden voorgelegd.

Contributieverhoging

Om de VVOJ financieel gezond te houden en potentiële sponsors te laten zien dat de leden zelf ook actief bijdragen, stelt het bestuur voor de contributie te verhogen van 40 naar 60 euro per jaar. Daarnaast wordt een – geheel vrijwillige  – staffel voorgesteld, waarbij de contributie stijgt met het inkomen. Verder stelt het bestuur een studentenlidmaatschap van 25 euro voor.

Begroting 2016

Op weg naar de inhoudelijk en financieel sterke toekomst heeft het bestuur voor 2016 een sterk verlaagde en vereenvoudigde begroting opgesteld.

 

De agenda en vergaderstukken kunt u, als u lid bent van de VVOJ, hier downloaden.

* Aan deze stukken wordt nu de laatste hand gelegd. Ze worden zo snel mogelijk op de site geplaatst

 

[wpdm_hotlink id=62 link_label=’Agenda’]

 

[wpdm_hotlink id=66 link_label=’Conceptnotulen ALV 28 oktober 2015′]

 

[wpdm_hotlink id=64 link_label=’Voorstel statutenwijziging ALV november 2015′]

 

[wpdm_hotlink id=65 link_label=’Voorstel contributieverhoging’]

 

[wpdm_hotlink id=63 link_label=’Nieuwe bestuursleden’]

 

[wpdm_hotlink id=67 link_label=’Begroting VVOJ 2016 berekend zonder contributieverhoging’]

 

[wpdm_hotlink id=68 link_label=’Begroting VVOJ 2016 berekend met contributieverhoging’]

 

Gerelateerde artikelen

Met Agnes Walton (Klimaatjournalistiek), Jacqui Banaszynski (Storytelling), Lode Barrezeele (Financiële Journalistiek), Henk van Ess (Search & AI), Wubby Luyendijk en Evert de Vos (Leidinggeven).

Algemene Ledenvergadering van de VVOJ. Neem deel op 27 mei 2024 om 20.00 via Google Meet. Jouw aanwezigheid en betrokkenheid zijn belangrijk voor de VVOJ.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk