Kenniscentrum, VVOJ Activiteiten

RO2015 verslag: Waar blijven de aanvragen uit de regio?

Titel: Waar blijven de aanvragen uit de regio
Trainer: Mariette Wolf
Datum: 18 april 2015
Verslag: Mieke Breedijk

Mariette Wolf, mediahistoricus, geeft een workshop over het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (Fonds BJP), waarvan ze directeur is.

Ze merkt op dat regio-journalisten maar weinig een beroep doen op het Fonds BJP. Is het misschien een gebrek aan onderwerpen of aan kwaliteitsjournalisten?

Is het onwil van de (hoofd)redactie en/of onbekendheid met het Fonds? Is er misschien toch geld genoeg in de regio?

Een journalist vermoed dat het ‘onmacht’ is van regionale bladen: ‘de krant moet vol’. Er is geen geld, noch tijd.

Bovendien is er sprake van koudwatervrees: ‘Levert mijn tijdrovende onderzoek wel iets op?’

Mariette Wolf vertelt dat het Fonds BJP ook vooronderzoeksubsidie geeft.

Recent hebben slechts twee regionale projecten subsidie van het Fonds gekregen. Daarmee laat de regiojournalistiek kansen liggen, zegt Mariette Wolf.

Gezien het belang dat het Fonds BJP hecht aan regionale aanvragen, hebben deze een streepje voor als het aankomt op het toekennen van subsidie. De gemiddelde bijdrage voor projecten is 6.000 euro.

Dat is een druppel op een gloeiende plaat erkent Mariette, maar het helpt om je hoofd boven water te houden. Het Fonds is een onafhankelijk opererende stichting, met een volgens Mariette streng, maar meelevend en geduldig bestuur.

Aan welke eisen moet een tijdrovend en diepgravend journalistiek project voldoen, wil het voor subsidie in aanmerking komen?

Het moet in de eerste plaats gaan om geschreven journalistiek. Denk daarbij aan journalistieke boeken, biografieen, artikelen, (foto)reportages en longreads. Alleen natuurlijke personen kunnen subsidie aanvragen.

Ben je in dienst van een krant, dan zou je voor de uitvoering van je project bijvoorbeeld onbetaald verlof moeten opnemen. Subsidie krijg je immers alleen om ervoor te zorgen dat er brood op de plank komt.

Het Fonds voorziet, afgezien van een reis-onkostenvergoeding, in een honorariumsubsidie van 1.750 euro per voltijd maand.

Dat neemt niet weg dat je ook andere sponsoren mag aantrekken, zoals bijvoorbeeld een krant. Het Fonds raadt dat zelfs aan.

‘Prikkelende projecten’ maken de meeste kans op subsidie, zegt de directeur van het Fonds BJP.

Er moet sprake zijn van actualiteitswaarde, van een onderwerp dat leeft in de samenleving. Daarnaast moet het project journalistiek relevant zijn en iets toevoegen aan dat wat al gedaan is.

Vanzelfsprekend moet het niet tussen de bedrijven door uit te voeren zijn en moet de subsidie onontbeerlijk zijn voor het welslagen.

Als het zeskoppige bestuur dan ook nog vertrouwen heeft in de goede afloop, waarbij wordt gelet op je schrijfstijl, aanpak en ervaring, dan zit je gebakken.

Overigens stelt Mariette beginnende journalisten met weinig ervaring meteen gerust: het Fonds kent ook starterssubsidie toe.

Er zijn ongeveer tien subsidierondes per jaar. Begin niet de avond voor de deadline met het opstellen van een mooi projectvoorstel. Zorg ervoor dat je voorstel aan alle subsidie-eisen voldoet.

Als service mag je je plan een week voor de deadline voorleggen aan de directeur. Aan Mariette Wolf dus, die geen stem heeft in de besluitvorming en haar mond tijdens de bestuursvergaderingen probeert te houden. Hou je voorstel kort, maximaal 1.500 woorden, en vergeet niet te vermelden waarom jij de aangewezen persoon bent om het onderzoek uit te voeren.

Lever ook een werkplan/tijdschema aan, evenals een begroting of dekkingsplan. Niet de sterkste kant van de meeste journalisten, dus schakel desnoods een deskundige in die je daarbij helpt.

Het is de bedoeling dat het uiteindelijk tot een publicatie komt. Het Fonds keert geen subsidie uit voor in eigen beheer uit te geven producties.

Mocht publicatie onverhoopt niet lukken, dan verwacht het Fonds uitleg.

Je loopt dan weliswaar het laatste deel van de subsidie mis, maar van terugvordering van het reeds betaalde deel is misbruik

daargelaten geen sprake. Dus zorg voor een zo vlammend mogelijk betoog van een (hoofd)redactie of uitgever, waarin de intentie wordt uitgesproken om jouw productie te zijner tijd daadwerkelijk te publiceren.

Vergeet niet je cv en twee geschreven voorbeelden van eigen werk toe te voegen. Van de ongeveer 200 aanvragen per jaar honoreert het Fonds er een kwart.

Het aantal aanvragen stijgt. De subsidiepot 400.000 euro per jaar echter nog (?) niet. Tijdens de bestuursvergadering eind mei bespreekt het bestuur maar liefst 33 projecten.

Om alle aanvragen zorgvuldig te blijven bespreken komt er in de toekomst wellicht een quotum, aldus Mariette Wolf.

Maar omdat het Fonds graag wil bijdragen aan de redding van de regiojournalistiek, hebben regionale projecten dus een streepje voor.

Mariette Wolf roept de toehoorders op een aanvraag op het gebied van verhalende journalistiek of onderzoeksjournalistiek in te dienen. Binnen een maand na de deadline krijg je bericht over de uitkomst.

 

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk