Nieuws

Kabinet moet pas op de plaats maken met privacywetgeving

ard-van-der-steur

Samen met 31 andere organisaties, bedrijven en individuen deelt de VVOJ in een open brief haar zorgen over privacybescherming van burgers met de minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur. Het doel van de brief is om uitstel van behandeling van wetsvoorstellen te vragen die het mogelijk maken om burgers te volgen zonder dat er een feitelijke en nadrukkelijke verdenking is.

Update: Op maandag 13 april zal een kleine delegatie namens de ondertekenaars een gesprek hebben met de minister, en er zijn inmiddels Kamervragen gesteld. Het is goed te merken dat ‘Den Haag’ de brief serieus neemt, maar tijdens het gesprek zal aangedrongen worden op het nu dan ook daadwerkelijk ontwikkelen van een visie op privacybescherming.

Achtergrond

Door de technologische ontwikkelingen grijpt het kabinet steeds vaker naar dergelijke maatregelen die tot voor kort eenvoudigweg niet uitvoerbaar waren. Uitvoering van deze maatregelen blijft beneden peil. Subsidiariteit en proportionaliteit worden niet kritisch getoetst, er is veelal geen onafhankelijk en secuur toezicht en het gaat om een veel te grote groep mensen waarvan gegevens gebruikt worden, constateert de coalitie. Mede vanwege dat laatste werd daarom de Wet bewaarplicht per direct ongedaan gemaakt door een uitspraak van de rechter.

De ondertekenaars van de brief willen dat de onlangs benoemde minister een visie over privacybesgerming van burgers in de informatiemaatschappij formuleert en daarna een publiek debat faciliteert. “Voor een reeks legitieme doeleinden worden steeds vaker middelen voorgesteld die niet voldoen aan onze rechtstatelijke uitgangspunten. Hier is nooit een fundamentele discussie over gevoerd”, aldus de gelegenheidscoalitie.

Behandeling opschorten

De wetten waarvan de behandeling opgeschort zou moet worden totdat de minister een visie heeft geformuleerd, zijn onder meer de wetsvoorstellen over bronbescherming bij vrije nieuwsgaring en de herziening van het briefgeheim in artikel 13 van de Grondwet. Verder noemt de coalitie de voorstellen over de bewaarplicht telecomgegevens, het voorstel om vast te leggen wie waar rijdt (ANPR), de massale en ongerichte internettap voor geheime diensten (uitbreiding Wiv) en hackbevoegdheid van de politie in de Wet computercriminaliteit III.

Iedereen die de zorgen deelt, kan zich bij de nog steeds groeiende groep aansluiten en de oproep medeondertekenen op www.visieopprivacy.nl.

Lees de open brief aan de minister

Gerelateerde artikelen

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk