Nieuws

Kabinet moet pas op de plaats maken met privacywetgeving

ard-van-der-steur

Samen met 31 andere organisaties, bedrijven en individuen deelt de VVOJ in een open brief haar zorgen over privacybescherming van burgers met de minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur. Het doel van de brief is om uitstel van behandeling van wetsvoorstellen te vragen die het mogelijk maken om burgers te volgen zonder dat er een feitelijke en nadrukkelijke verdenking is.

Update: Op maandag 13 april zal een kleine delegatie namens de ondertekenaars een gesprek hebben met de minister, en er zijn inmiddels Kamervragen gesteld. Het is goed te merken dat ‘Den Haag’ de brief serieus neemt, maar tijdens het gesprek zal aangedrongen worden op het nu dan ook daadwerkelijk ontwikkelen van een visie op privacybescherming.

Achtergrond

Door de technologische ontwikkelingen grijpt het kabinet steeds vaker naar dergelijke maatregelen die tot voor kort eenvoudigweg niet uitvoerbaar waren. Uitvoering van deze maatregelen blijft beneden peil. Subsidiariteit en proportionaliteit worden niet kritisch getoetst, er is veelal geen onafhankelijk en secuur toezicht en het gaat om een veel te grote groep mensen waarvan gegevens gebruikt worden, constateert de coalitie. Mede vanwege dat laatste werd daarom de Wet bewaarplicht per direct ongedaan gemaakt door een uitspraak van de rechter.

De ondertekenaars van de brief willen dat de onlangs benoemde minister een visie over privacybesgerming van burgers in de informatiemaatschappij formuleert en daarna een publiek debat faciliteert. “Voor een reeks legitieme doeleinden worden steeds vaker middelen voorgesteld die niet voldoen aan onze rechtstatelijke uitgangspunten. Hier is nooit een fundamentele discussie over gevoerd”, aldus de gelegenheidscoalitie.

Behandeling opschorten

De wetten waarvan de behandeling opgeschort zou moet worden totdat de minister een visie heeft geformuleerd, zijn onder meer de wetsvoorstellen over bronbescherming bij vrije nieuwsgaring en de herziening van het briefgeheim in artikel 13 van de Grondwet. Verder noemt de coalitie de voorstellen over de bewaarplicht telecomgegevens, het voorstel om vast te leggen wie waar rijdt (ANPR), de massale en ongerichte internettap voor geheime diensten (uitbreiding Wiv) en hackbevoegdheid van de politie in de Wet computercriminaliteit III.

Iedereen die de zorgen deelt, kan zich bij de nog steeds groeiende groep aansluiten en de oproep medeondertekenen op www.visieopprivacy.nl.

Lees de open brief aan de minister

Gerelateerde artikelen

Ministeries doen steeds langer over de behandeling van een Woo-verzoek. De Wet open overheid schrijft voor dat iemand die een informatieverzoek doet, binnen 42 dagen een besluit moet ontvangen. Het afgelopen jaar duurde het gemiddeld 172 dagen voor er een besluit was genomen, waar dat in 2022 nog 167 dagen was. Slechts in 17 procent van de verzoeken wordt een besluit tijdig genomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Open State Foundation, Instituut Maatschappelijk Innovatie en de Universiteit van Amsterdam.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk