Nieuws

Kabinet moet pas op de plaats maken met privacywetgeving

ard-van-der-steur

Samen met 31 andere organisaties, bedrijven en individuen deelt de VVOJ in een open brief haar zorgen over privacybescherming van burgers met de minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur. Het doel van de brief is om uitstel van behandeling van wetsvoorstellen te vragen die het mogelijk maken om burgers te volgen zonder dat er een feitelijke en nadrukkelijke verdenking is.

Update: Op maandag 13 april zal een kleine delegatie namens de ondertekenaars een gesprek hebben met de minister, en er zijn inmiddels Kamervragen gesteld. Het is goed te merken dat ‘Den Haag’ de brief serieus neemt, maar tijdens het gesprek zal aangedrongen worden op het nu dan ook daadwerkelijk ontwikkelen van een visie op privacybescherming.

Achtergrond

Door de technologische ontwikkelingen grijpt het kabinet steeds vaker naar dergelijke maatregelen die tot voor kort eenvoudigweg niet uitvoerbaar waren. Uitvoering van deze maatregelen blijft beneden peil. Subsidiariteit en proportionaliteit worden niet kritisch getoetst, er is veelal geen onafhankelijk en secuur toezicht en het gaat om een veel te grote groep mensen waarvan gegevens gebruikt worden, constateert de coalitie. Mede vanwege dat laatste werd daarom de Wet bewaarplicht per direct ongedaan gemaakt door een uitspraak van de rechter.

De ondertekenaars van de brief willen dat de onlangs benoemde minister een visie over privacybesgerming van burgers in de informatiemaatschappij formuleert en daarna een publiek debat faciliteert. “Voor een reeks legitieme doeleinden worden steeds vaker middelen voorgesteld die niet voldoen aan onze rechtstatelijke uitgangspunten. Hier is nooit een fundamentele discussie over gevoerd”, aldus de gelegenheidscoalitie.

Behandeling opschorten

De wetten waarvan de behandeling opgeschort zou moet worden totdat de minister een visie heeft geformuleerd, zijn onder meer de wetsvoorstellen over bronbescherming bij vrije nieuwsgaring en de herziening van het briefgeheim in artikel 13 van de Grondwet. Verder noemt de coalitie de voorstellen over de bewaarplicht telecomgegevens, het voorstel om vast te leggen wie waar rijdt (ANPR), de massale en ongerichte internettap voor geheime diensten (uitbreiding Wiv) en hackbevoegdheid van de politie in de Wet computercriminaliteit III.

Iedereen die de zorgen deelt, kan zich bij de nog steeds groeiende groep aansluiten en de oproep medeondertekenen op www.visieopprivacy.nl.

Lees de open brief aan de minister

Gerelateerde artikelen

cafe

Alle startende, jonge en aspirant-onderzoeksjournalisten opgelet! Donderdag 20 juni zal er weer een VVOJ Start Café plaatsvinden.

Op de Avond van de Onderzoeksjournalistiek, op vrijdag 21 juni 2024, reikt de VVOJ de prijs voor de beste Nederlandse en Vlaamse onderzoeksjournalistiek uit. Van de 188 inzendingen maken er negen kans op het winnen van De Loep. Drie talenten tot 30 jaar maken kans op het winnen van de ASN Aanmoedigingsprijs.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk