Nieuws

Jaarboek zoekt eindredacteur

JB2014_WEB-212x300

Het leukste journalistieke boek, het VVOJ Jaarboek Onderzoeksjournalistiek, is op zoek naar een eindredacteur. VVOJ-leden met een scherpe eindredactionele blik en het vermogen een enthousiaste groep vrijwilligers aan het werk te zetten en te houden worden uitgenodigd uiterlijk 23 maart 2015 een offerte in te dienen bij het VVOJ-bestuur.

Het jaarboek Onderzoeksjournalistiek van de VVOJ brengt een bloemlezing van onderzoeksjournalistieke projecten die in het voorliggende jaar zijn verschenen in kranten, tijdschriften, op radio en tv en op internet. Doelstelling is dat andere journalisten kunnen leren van de aanpak van collega’s. Het jaarboek wordt samengesteld door een onafhankelijke, vrijwillige redactie. Alleen de eindredactie en de vormgeving van het Jaarboek zijn betaalde opdrachten, verstrekt door of afkomstig van de VVOJ.

Taken eindredacteur:

– Is verantwoordelijk voor de eindredactie van het Jaarboek bestaande uit tenminste 22 producties (inclusief de nominaties voor De Loep) van maximaal 3500 woorden per productie; in totaal ongeveer 200 pagina’s in druk.

– Overlegt geregeld met de directie over de voortgang.

– Deelt (in overleg met de redactie) het jaarboek in en houdt daarbij rekening met advertenties.

– Schrijft de randteksten (colofon, inhoud, flaptekst).

– Kiest (in overleg met redactie en bestuur) de schrijver van het voorwoord en de inleiding en begeleidt deze.

– Verzamelt, ordent en redigeert het door redacteuren aangeleverd (beeld)materiaal.

– Onderhoudt het contact met de vormgevingsredacteur (extern).

– Onderhoudt het contact met de advertentieacquisiteur.

– Zorgt dat geredigeerde tekst en beeld uiterlijk 1 oktober 2015 worden aangeleverd aan de opmaak.

– Doet de pdf- en proefdrukcontrole.

– Neemt onbezoldigd deel aan de redactievergaderingen (maximaal twee, reiskosten kunnen vergoed worden).

– Is bereid op te treden als onbezoldigd voorzitter van de redactie, zet in die hoedanigheid de grote lijnen uit; zorgt voor de planning, houdt auteurs en redacteuren aan gemaakte afspraken, plant bijeenkomsten van de redactie en zit ze voor.

De eindredacteur beschikt over een gemotiveerde redactie voor de te verrichten taken, ondersteuning vanuit het stafbureau en een advertentieacquisiteur, en een professionele (externe) vormgever.

 

Geïnteresseerden dienen hun offerte (inclusief prijsopgave en toelichting) uiterlijk 23 maart 2015 in te dienen bij bestuur@vvoj.org, dan wel te sturen naar
VVOJ, Kamer 03B140,
Faculteit Communicatie en Journalistiek Hogeschool Utrecht,
Postbus 8611,
3503 RP Utrecht.

Vragen? Bel 088-481 3011 (maandag en donderdag) of 06-51403790 (Margo Smit).

Offertes worden vertrouwelijk behandeld.

Een commissie bestaande uit bestuursleden en directie zal de offertes beoordelen.

Gerelateerde artikelen

Met Agnes Walton (Klimaatjournalistiek), Jacqui Banaszynski (Storytelling), Lode Barrezeele (Financiële Journalistiek), Henk van Ess (Search & AI), Wubby Luyendijk en Evert de Vos (Leidinggeven).

Algemene Ledenvergadering van de VVOJ. Neem deel op 27 mei 2024 om 20.00 via Google Meet. Jouw aanwezigheid en betrokkenheid zijn belangrijk voor de VVOJ.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk