Nieuws

Jaarboek zoekt eindredacteur

JB2014_WEB-212x300

Het leukste journalistieke boek, het VVOJ Jaarboek Onderzoeksjournalistiek, is op zoek naar een eindredacteur. VVOJ-leden met een scherpe eindredactionele blik en het vermogen een enthousiaste groep vrijwilligers aan het werk te zetten en te houden worden uitgenodigd uiterlijk 23 maart 2015 een offerte in te dienen bij het VVOJ-bestuur.

Het jaarboek Onderzoeksjournalistiek van de VVOJ brengt een bloemlezing van onderzoeksjournalistieke projecten die in het voorliggende jaar zijn verschenen in kranten, tijdschriften, op radio en tv en op internet. Doelstelling is dat andere journalisten kunnen leren van de aanpak van collega’s. Het jaarboek wordt samengesteld door een onafhankelijke, vrijwillige redactie. Alleen de eindredactie en de vormgeving van het Jaarboek zijn betaalde opdrachten, verstrekt door of afkomstig van de VVOJ.

Taken eindredacteur:

– Is verantwoordelijk voor de eindredactie van het Jaarboek bestaande uit tenminste 22 producties (inclusief de nominaties voor De Loep) van maximaal 3500 woorden per productie; in totaal ongeveer 200 pagina’s in druk.

– Overlegt geregeld met de directie over de voortgang.

– Deelt (in overleg met de redactie) het jaarboek in en houdt daarbij rekening met advertenties.

– Schrijft de randteksten (colofon, inhoud, flaptekst).

– Kiest (in overleg met redactie en bestuur) de schrijver van het voorwoord en de inleiding en begeleidt deze.

– Verzamelt, ordent en redigeert het door redacteuren aangeleverd (beeld)materiaal.

– Onderhoudt het contact met de vormgevingsredacteur (extern).

– Onderhoudt het contact met de advertentieacquisiteur.

– Zorgt dat geredigeerde tekst en beeld uiterlijk 1 oktober 2015 worden aangeleverd aan de opmaak.

– Doet de pdf- en proefdrukcontrole.

– Neemt onbezoldigd deel aan de redactievergaderingen (maximaal twee, reiskosten kunnen vergoed worden).

– Is bereid op te treden als onbezoldigd voorzitter van de redactie, zet in die hoedanigheid de grote lijnen uit; zorgt voor de planning, houdt auteurs en redacteuren aan gemaakte afspraken, plant bijeenkomsten van de redactie en zit ze voor.

De eindredacteur beschikt over een gemotiveerde redactie voor de te verrichten taken, ondersteuning vanuit het stafbureau en een advertentieacquisiteur, en een professionele (externe) vormgever.

 

Geïnteresseerden dienen hun offerte (inclusief prijsopgave en toelichting) uiterlijk 23 maart 2015 in te dienen bij bestuur@vvoj.org, dan wel te sturen naar
VVOJ, Kamer 03B140,
Faculteit Communicatie en Journalistiek Hogeschool Utrecht,
Postbus 8611,
3503 RP Utrecht.

Vragen? Bel 088-481 3011 (maandag en donderdag) of 06-51403790 (Margo Smit).

Offertes worden vertrouwelijk behandeld.

Een commissie bestaande uit bestuursleden en directie zal de offertes beoordelen.

Gerelateerde artikelen

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk