Nieuws

Nieuw platform journalistieke innovatie

Innovation

In zijn column voor de VVOJ vertelt Huub Schuijn, 24 jaar, over zijn ervaringen als  nieuwkomer binnen het journalistieke speelveld. Hij beschrijft hij zijn ervaringen én ideeën over journalistiek, innovatie binnen de mediawereld en de perikelen van alledag waar hij tegen aan loopt als ondernemer met zijn startup Yournalism.  Lees deel 6: Nieuw platform journalistieke innovatie, over de nieuwe website van het FBJP.

door Huub Schuijn

Afgelopen week lanceerde onder leiding van Alexander Pleijter de website nieuwejournalistiek.nl. Pleijter, luis in de pels van de Nederlandse journalistiek en docent aan de Fontys hogeschool in Tilburg, werkt samen met het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (FBJP) om meer attentie te wekken voor nieuwe vormen van journalistiek.

“Er is namelijk een hoop vernieuwing in het journalistieke landschap. Er wordt geëxperimenteerd met de digitale verkoop van losse artikelen en met abonnementen op individuele journalisten. Gedreven journalisten beginnen nieuwe onderzoeksjournalistieke initiatieven op internet. Redacties bekwamen zich in het vervaardigen van digitale producties met fraaie vormgeving. Datajournalistiek rukt op. Robotjournalistiek rammelt aan de poort”, zo wordt vermeld op de nieuwe website van Pleijter en het FBJP.

Pleijter en FBJP zijn niet de eersten die focussen op nieuwe journalistiek, ook het Stimuleringsfonds van de Journalistiek besteedt al jaren aandacht aan nieuwe ontwikkelingen op hun website. Toch maakt de komst van nieuwejournalistiek.nl mij enthousiast.

Er is namelijk een fonds beschikbaar gesteld voor specifieke journalistieke projecten die zich op het vernieuwende vlak van de journalistiek begeven. Waar het Stimuleringsfonds meer de geldschieter is voor het stimuleren van innovatieve concepten als nieuwe bedrijven en technologieën, kun je als journalist bij nieuwejournalistiek.nl aankloppen voor projecten die proberen deze nieuwe technologieen en startups te duiden.

Journalisten kunnen namelijk financiering aanvragen voor onderzoeksprojecten die zich richten op onderwerpen die van doen hebben met de huidige staat of de toekomst van de journalistiek. Projecten kunnen onder meer gaan over innovatieve journalistieke producties (storytelling, nieuwe initiatieven), nieuwe technologie (drones, robots, games), financiering (verdienmodellen, ondernemerschap) en het vak van de journalist (werkwijzen, vaardigheden, tools).

Het is een beetje metajournalistiek, maar zorgt er wel voor dat er binnen het landschap door vakgenoten meer en vaker naar zichzelf gekeken wordt. Dat lijkt mij een hele goede ontwikkeling.

De steun wordt verleend in de vorm van een subsidie aan individuele journalisten. De onderzoeksprojecten kunnen leiden tot boeken of artikelen voor krant of tijdschrift (zowel print als online). Daarnaast zullen ze gepresenteerd worden op nieuwejournalistiek.nl. Kijk voor  de overige subsidievoorwaarden op de website van het Fonds BJP. De deadlines voor het indienen van subsidieaanvragen zijn hier ook te vinden.

Dus, leden van de VVOJ, mocht u net bezig zijn met een project dat gaat over de toekomst van de journalistiek, en wilt u uw loep houden voor uw eigen vakgenoten en hun werkwijzen, bekijk dan de website nieuwejournalistiek.nl en schrijf het fonds aan! Daar wordt de journalistiek in Nederland en Vlaanderen scherper en frisser van, hetgeen mij als muziek in de oren klinkt!

Meepraten over de thema’s in deze rubriek? Dat kan. Log in en scroll op deze pagina naar beneden. Discussies zijn besloten, uitsluitend toegankelijk én zichtbaar voor leden. 

Eerdere afleveringen in de rubriek Yournalism, jonge honden in de journalistiek

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Ministeries doen steeds langer over de behandeling van een Woo-verzoek. De Wet open overheid schrijft voor dat iemand die een informatieverzoek doet, binnen 42 dagen een besluit moet ontvangen. Het afgelopen jaar duurde het gemiddeld 172 dagen voor er een besluit was genomen, waar dat in 2022 nog 167 dagen was. Slechts in 17 procent van de verzoeken wordt een besluit tijdig genomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Open State Foundation, Instituut Maatschappelijk Innovatie en de Universiteit van Amsterdam.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk