VVOJ Vereniging

Vincent Weggemans kandidaat bestuurslid

Vincent Weggemans

Vincent Weggemans (1971) studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is werkt sinds 2005 als freelance journalist. Als freelance journalist is hij vooral actief in de radio- en televisiewereld, waar hij schrijft voor vakblad Broadcast Magazine en betrokken is ben bij vele tv- en omroepgerelateerde bladen. Daarnaast geeft hij les in journalistieke vakken aan de Hogeschool van Amsterdam,

Waarom Vincent Weggemans zich kandidaat stelt
‘Als docent bij de Hogeschool Amsterdam kan ik uit eerste hand kan getuigen hoezeer de mediaconsumptie onder jongeren verschilt van de mijne vroeger en nu. En het valt me op dat de redacteuren en journalisten in spe beduidend minder weten van de wereld dan je zou verwachten van een generatie die het nieuws en achtergrondinformatie op elk moment van de dag tot zich kan nemen.

Daarnaast aanschouw ik met lede ogen de teloorgang van de papieren nieuwsbrengers, landelijk én regionaal. Het gat dat zij achterlaten wordt vooralsnog nog niet digitaal opgevuld.

Ik vind goede journalistiek een nutsfunctie; vanaf het moment dat krantenbedrijven worden beschouwd als winstfabrieken, gaat het mis – zoals we in de afgelopen dertig jaar herhaaldelijk hebben kunnen zien. Ik zie daarom een belangrijke rol weggelegd voor de overheid: zij moet in haar eigen belang de journalistiek structureel in staat stellen controleur te zijn van de macht.

Daarnaast denk ik dat er voldoende private financiers te vinden zijn die de journalistiek een warm hart toedragen en willen participeren in projecten fondsen of zelfs bedrijven die slechts marginaal hoeven renderen.

Tot slot zie ik mogelijkheden voor nauwere samenwerking tussen journalistieke opleidingen en tussen die opleidingen en redacties. Het potentieel van studenten kan worden benut voor allerlei onderzoek, wat – mits goed gecoördineerd – onderzoekredacties aanzienlijk kan ontlasten en studenten een goed idee geeft van wat journalistiek onderzoek nu eigenlijk inhoudt. Want daar hebben ze doorgaans geen idee van.

Vincent is te bereiken via vincent@bureau1.nl.

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk