VVOJ Vereniging, Woo

Dimitri Tokmetzis kandidaat bestuurslid

Dimitri Tokmetzis

Dimitri Tokmetzis (1975) studeerde Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen aan de Universiteit Utrecht (1994-2001) en volgde daarna de post-doctorale opleiding journalistiek van Wegener (2001-2003). Hij werkte onder meer als  verslaggever van het Utrechts Nieuwsblad en het AD/Amersfoortse Courant (2001-2006). Hij was freelance journalist/onderzoeksjournalist voor o.a. NRC Handelsblad, De Pers, Trouw, Intermediair, ANP (2006-2011) en hoofdredacteur van het weblog Sargasso (2011-2013). In 2012 verscheen zijn boek De Digitale Schaduw. Dimitri Tokmetzis is sinds 2013 datajournalist bij De Correspondent.

 

Waarom Dimitri Tokmetzis zich kandidaat stelt
Als bestuurslid van de VVOJ wil hij zich inzetten voor vier zaken:
1. Meer aandacht voor de ontwikkeling van ICT-vaardigheden bij onderzoeksjournalisten. ‘We laten als beroepsgroep heel veel onderzoeksmogelijkheden onbenut omdat belangrijke ICT-vaardigheden ontbreken of onvoldoende ontwikkeld zijn. Ik wil mij ervoor inzetten om een brug te slaan tussen computerwetenschappers en journalisten, omdat in die samenwerking juist veel kansen liggen. Daarnaast zal ik mij richten op het organiseren van workshops waarin journalisten aan hun ICT vaardigheden kunnen werken.’

2. Meer aandacht voor online journalistiek. Online journalistiek is een vak apart, die andere vaardigheden vraagt van de journalisten. ‘Ik wil graag een brug slaan tussen online developers en journalisten om tot nieuwe vertelvormen te komen.’

3. Een meer activistische houding ten opzichte van overheidstransparantie. Op de huidige Wob-perikelen is vanuit de (onderzoeks)journalistiek veel te tam gereageerd.

4. Meer aandacht voor freelancers. ‘Ik wil mij ervoor inzetten dat de VVOJ een faciliterende rol gaat spelen bij de financiering van onderzoeksjournalistieke projecten die door freelancers worden opgezet en uitgevoerd. Op dit moment krijgen freelancers die diepgravend onderzoek afleveren aan de grote media veel te weinig betaald.’

Dimitri is te bereiken via dimitri@decorrespondent.nl.

Gerelateerde artikelen

Overheidsorganisaties moeten beter samenwerken met Woo-verzoekers. Stel hun informatiebehoefte centraal, bepaal samen hoe die het beste kan worden vervuld en lever vervolgens ook. Volg voor de samenwerking bovendien een openbare leidraad, zodat beide partijen weten wat ze van elkaar mogen verwachten.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk