Conferentie, Kenniscentrum

VVOJ2014 verslag: Wat willen de media?

Titel: Wat willen de media?
Datum: 8 november 2014
Tijd: 10:45-12:00 uur
Sprekers: Frits van Exter, Karel Smouter en Gie Goris
Moderator: Rineke van Houten
Aantal deelnemers: 28
Verslag: Guillaume Danneels

Hoe breng je als freelancer je onderzoeksverhaal aan de man? Moet je naam en faam hebben om binnen te komen? Of is het verhaal het belangrijkste? Op deze vragen probeerden Frits van Exter (hoofdredacteur van het opinieblad Vrij Nederland), Gie Goris (hoofdredacteur van MO*) en Karel Smouter (De Correspondent) een antwoord te geven.

Medium

Je kunt verschillende manieren gebruiken om je onderzoeksverhalen te tonen aan je lezers. MO*magazine publiceert hun verhalen enkel online.

‘Online kan je verhalen vlot en aangenaam lezen,’ zegt Gie Goris.

‘Onlinejournalistiek is misschien wel de toekomst van de hedendaagse journalistiek’, vertelt Karel Smouter.

Stel vragen aan je lezers, uit die antwoorden ontstaan er soms wel goede verhalen. Voor je een onderzoeksverhaal schijft, moet je eerst een goed onderwerp hebben. Het is belangrijk als freelancer dat je honderd procent in je verhaal gelooft.

Pitchen van een idee

Eerst moet de freelancer een goed onderwerp hebben, voor je een verhaal kan schrijven. Dan stuur je als freelancer een e-mail naar de hoofdredacteur van een magazine naar keuze. Op de redactievergadering wordt dan door hoofd- en eindredacteur(s) beslist of het verhaal verder wordt uitgewerkt.

‘Een e-mail sturen lijkt simpel, maar dat is het niet,’ meent Frits van Exter. ‘Je ziet heel vaak spellingsfouten en de structuur bij veel freelancers zit niet goed. Een e-mail bevat een beknopte versie van je onderwerp.’

Tijdens een redactievergadering wordt een onderwerp niet altijd goedgekeurd. Hiervoor zijn verschillende redenen mogelijk: het onderwerp is niet interessant genoeg om te lezen of het past niet bij het medium van een magazine.

Vergoeding

Hoe je vergoed wordt, hangt van magazine tot magazine af. Bij MO*magazine worden freelancers met vaste tarieven betaalt.

‘Ik besef dat wat ik aan mijn freelancers betaal, te weinig is om van te leven,’ zegt Gie Goris.

Bij Vrij Nederland krijgen freelancers 42 cent per woord. Een beginnende freelancer krijgt 35 cent per woord. Als de freelancer de hoofdredacteur kan overtuigen van zijn kunnen, dan krijgt de freelancer bij zijn volgende stuk 42 cent per woord.

Leer een beroep

De lezing werd afgesloten met een opvallende uitspraak van Gie Goris:

‘Leer een goed beroep en ga dan in de journalistiek. Ik zal veel meer interesse hebben in iemand die wat anders heeft gestudeerd, dan iemand die gewoon journalistiek studeert.’

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk