Conferentie, Kenniscentrum

VVOJ2014 verslag: keynote Francesca Panetta

Titel: De Eerste Wereldoorlog als Story Map – keynote toespraak
Datum: 07 november 2014
Tijd: 11:40 uur
Spreker: Francesca Panetta
Aantal deelnemers: ongeveer 200
Verslag: Dario Vandekerchove

Honderd jaar geleden brak een gewapend conflict uit dat vier jaar lang de hele wereld in zijn greep zou houden. De eerste wereldoorlog is één van de bloedigste conflicten in de geschiedenis van de mensheid en tot op vandaag staat dat conflict in het geheugen gegrift. Nooit konden mensen zo makkelijk aan zo veel informatie raken, ook over Wereldoorlog I.

Met die gedachte centraal, probeerde Francesca Panetta van The Guardian de gebeurtenissen van de oorlog zo dicht mogelijk bij de mensen te laten komen. Een team van dertig mensen werkte gedurende een half jaar aan het project. Het resultaat was First World War : The story of a global conflict.

De naam zelf verwijst naar de aard van het project, het idee was om een verhaal te maken over de oorlog waarin alle journalistieke normen van The Guardian in verwerkt zijn.

“The Guardian is a leading liberal voice in the world”, aldus Panetta.

Een autoriteit op vlak van nieuwsduiding, waar globaliteit en objectiviteit centraal staan. In de keynote beschrijft ze het idee achter de storymap en hoe die concreet in elkaar zit.

Op de website van The Guardian kun je het resultaat zien. In de vorm van een ‘storymap’ komen de verschillende fases van de oorlog aan bod. Hoewel de interactieve documentaire van Panetta vooral gebruikt maakt van archiefbeelden, geeft het geheel toch een heel moderne indruk.

Je kunt filmpjes bekijken, geluidsfragmenten beluisteren en verduidelijkende teksten lezen. Die artikels zijn uittreksels uit gearchiveerde uitgaves van The Guardian. Panetta probeerde als multimedia editor zoveel mogelijk elementen te verwerken in de story map. The Guardian werkte samen met experts, academici, the British Academy en het Britse Imperial War Museum.

Tien historici uit tien verschillende landen geven uitleg over de oorlog vanuit een globaal perspectief. Elke fase van de oorlog wordt belicht, de situatie voor 1914, het begin, de ontwikkeling en uiteindelijk de ontknoping van de oorlog. Zes filmpjes visualiseren de verschillende fases in chronologische volgorde, terwijl de historici hun verhaal doen. Je ziet de historici niet, maar hoort ze wel.

Panetta maakte die keuze met opzet, omdat de focus op de beelden ligt; expliciete beelden eigenlijk. De gruwel van de oorlog wordt duidelijk niet geschuwd want zo wordt het publiek met de historische betekenis van de eerste wereldoorlog geconfronteerd: een bijna totale verwoesting van de menselijkheid.

Of zoals Panetta het verwoordde : “The war was the betrayal of common decency of people around the world”.

First World War : The story of a global conflict, wakkert veel emoties aan. Dat is net de sterkte van de storymap : je wordt meegenomen op een reis tussen 1914 en 1918. Je hebt de keuze om die reis te maken in verschillende talen, waaronder ook Hindi. Maar niet in het Nederlands…

Een toeschouwer uit het publiek kwam met de scherpe vraag waarom er geen optie is om de tool te gebruiken in het Nederlands. De frontlijn liep immers door België en ook het neutrale Nederland speelde een rol in de Eerste Wereldoorlog.

Panetta antwoordde dat “er inderdaad nood is aan een Nederlandse vertaling, maar dat er een moeilijke keuze moest worden gemaakt”.

Afgezien van de taalkwestie, is First World War: The story of a global conflict, een prachtig project dat de gebeurtenissen, maar ook de sfeer van de oorlog perfect vervat. Uit de bezoekcijfers van de website van de Guardian bleek ook dat het publiek de documentaire weet te smaken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk