Nieuws, Woo

Meldpunt Wobstructie blijft langer open

Het Meldpunt Wobstructie, bedoeld voor het melden van tegenwerking bij het afhandelen van Wob-verzoeken, blijft langer open. De nieuwe sluitingsdatum wordt 1 januari 2015.

Het Meldpunt Wobstructie is in april van start gegaan als gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Doel is het verzamelen van klachten over de manier waarop de overheid met de Wet openbaarheid van bestuur omgaat.

Gebleken is dat het Meldpunt nog te weinig bekendheid heeft onder journalisten. VVOJ en NVJ krijgen informeel regelmatig klachten over het traineren van Wob-verzoeken.

Termijnen worden overschreden, weigergronden oneigenlijk ingezet, documenten stelselmatig en vaak zonder deugdelijke motivering onleesbaar gemaakt, hoge kosten in rekening gebracht, sinds kort zelfs voor het maken van ‘digitale kopieën’. De verhalen daarover zijn legio, maar ze hebben het Meldpunt tot op heden nauwelijks bereikt.

Met het Meldpunt hopen VVOJ en NVJ beter zicht te krijgen op de Wob-werkelijkheid voor journalisten. De langere openstelling zal gepaard gaan met een actieve benadering van de leden van de VVOJ en NVJ. Ook zal het Meldpunt vanaf 1 september permanent zichtbaar zijn op de respectievelijke websites.

Een goede werking van de Wob is belangrijk voor de journalistiek. Overheidsinformatie dient toegankelijk te zijn. Veel hinderpalen staan een efficiënt gebruik van de wet in de weg.

Inventarisatie van de klachten is des te actueler nu er een wetsvoorstel ligt om de Wob te herzien. Daarbij komen de recente plannen om de dwangsom bij te laat reageren te schrappen. Overheden die zich niets aan wettelijke termijnen gelegen laten liggen, kunnen dan enkel nog via de rechter tot de orde worden geroepen.

In de journalistieke praktijk ontbreekt vaak de tijd om alle praktische hindernissen telkens opnieuw te nemen, met als gevolg dat de Wob maar sporadisch wordt gebruikt.

Enkele media-organisaties, waaronder NVJ en VVOJ, hebben zich onlangs in een brandbrief aan minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) krachtig uitgesproken tegen de herzieningsplannen.

Links:
* Waarom een Meldpunt Wobstructie, VVOJ 8 april 2014
* Alle Wob-gerelateerde berichten op de VVOJ-website
* Ga naar het Meldpunt Wobstructie

 

Gerelateerde artikelen

Op 9 december 2023 publiceren VPRO en HUMAN op de website van Argos een door de hoofdredacteuren Marc Josten en Willem van Zeeland ondertekend statement. Daarin maken ze bekend met onmiddellijke ingang een compleet Argos-dossier, bestaande uit een reeks van radio-uitzendingen, artikelen en video’s over seksueel misbruik, offline te halen. Het betreft uitzendingen die zijn gemaakt door twee gerenommeerde onderzoeksjournalisten, Huub Jaspers en Sanne Terlingen, beiden al vele jaren actief lid van de VVOJ.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk