Nieuws

Commissie benoemd voor VVOJ-feitenonderzoek

Utrecht – Op 19 augustus 2014 heeft het demissionair bestuur van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten VVOJ een onafhankelijke externe commissie benoemd voor het doen van onderzoek naar de factoren die aanleiding waren tot het aftreden van het VVOJ bestuur op 4 juni. Deze benoeming vloeit voort uit de wens tot onderzoek vanuit de Algemene Ledenvergadering van de VVOJ.

De commissie bestaat uit drie leden:

– mr. Willibrord Davids, oud-president van de Hoge Raad der Nederlanden, voorzitter

– mr. Germ Kemper, voormalig deken van de Orde van Advo­caten te Amsterdam,

– de heer Flip Voets, voormalig secretaris-generaal en ombudsman van de Vlaamse Raad voor de Journalistiek.

De commissie zal worden ondersteund door de heer Krijn Schramade als onderzoeker / secretaris.

De commissie gaat uit van de volgende leidraad:

een onderzoek te doen naar betaalde VVOJ-opdrachten die enkele bestuursleden en de directeur hebben verworven, met name in 2012 en 2013 (indien nodig ook in andere jaren), en naar de procedures die leidden tot gunning van die op­drachten. Het gaat hier onder meer om opdrachten tot het geven van trainingen en het inzetten van subsidiegelden bestemd voor het pro­ject ‘Medialab’.

De onderzoekcommissie wordt ook gevraagd om een analyse van (de oorzaken van) de gevolgde handelwijze van het bestuur in deze procedures, en om aanbevelingen voor richtlijnen voor de toekomst waar het gaat om het in volle transparantie vanuit de vereniging al dan niet kunnen verstrekken van betaalde opdrachten aan vrijwilli­gers, (bestuurs-)leden en directie (indien nodig inclusief aanbevelingen voor statuten-wijzigingen).

Lees hier de Toelichting Leidraad Onderzoek.

Vragen aan de commissie kun je stellen via commissie@vvoj.org, het VVOJ bestuur is bereikbaar via bestuur@vvoj.org.

Links:
* Verenigingsnieuws: alle berichtgeving chronologisch
* Ledenvergadering 4 juni 2014 (uitsluitend toegankelijk voor leden, inloggen op de website is vereist)
* Extra ALV 2014: Jaarstukken 2013 (uitsluitend toegankelijk voor leden, inloggen op de website is vereist)

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk