Nieuws

Commissie benoemd voor VVOJ-feitenonderzoek

Utrecht – Op 19 augustus 2014 heeft het demissionair bestuur van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten VVOJ een onafhankelijke externe commissie benoemd voor het doen van onderzoek naar de factoren die aanleiding waren tot het aftreden van het VVOJ bestuur op 4 juni. Deze benoeming vloeit voort uit de wens tot onderzoek vanuit de Algemene Ledenvergadering van de VVOJ.

De commissie bestaat uit drie leden:

– mr. Willibrord Davids, oud-president van de Hoge Raad der Nederlanden, voorzitter

– mr. Germ Kemper, voormalig deken van de Orde van Advo­caten te Amsterdam,

– de heer Flip Voets, voormalig secretaris-generaal en ombudsman van de Vlaamse Raad voor de Journalistiek.

De commissie zal worden ondersteund door de heer Krijn Schramade als onderzoeker / secretaris.

De commissie gaat uit van de volgende leidraad:

een onderzoek te doen naar betaalde VVOJ-opdrachten die enkele bestuursleden en de directeur hebben verworven, met name in 2012 en 2013 (indien nodig ook in andere jaren), en naar de procedures die leidden tot gunning van die op­drachten. Het gaat hier onder meer om opdrachten tot het geven van trainingen en het inzetten van subsidiegelden bestemd voor het pro­ject ‘Medialab’.

De onderzoekcommissie wordt ook gevraagd om een analyse van (de oorzaken van) de gevolgde handelwijze van het bestuur in deze procedures, en om aanbevelingen voor richtlijnen voor de toekomst waar het gaat om het in volle transparantie vanuit de vereniging al dan niet kunnen verstrekken van betaalde opdrachten aan vrijwilli­gers, (bestuurs-)leden en directie (indien nodig inclusief aanbevelingen voor statuten-wijzigingen).

Lees hier de Toelichting Leidraad Onderzoek.

Vragen aan de commissie kun je stellen via commissie@vvoj.org, het VVOJ bestuur is bereikbaar via bestuur@vvoj.org.

Links:
* Verenigingsnieuws: alle berichtgeving chronologisch
* Ledenvergadering 4 juni 2014 (uitsluitend toegankelijk voor leden, inloggen op de website is vereist)
* Extra ALV 2014: Jaarstukken 2013 (uitsluitend toegankelijk voor leden, inloggen op de website is vereist)

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft besloten om een bijzondere leerstoel Onderzoeksjournalistiek in te stellen. De leerstoel wordt voor 5 jaar ingesteld en is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Voor de financiering zijn Vereniging Veronica, Gieskes-Strijbis Fonds en Stichting Democratie en Media bij dit initiatief betrokken.

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk