Nieuws, Woo

Kritiek journalistenorganisaties op verslechtering Wob

Wob

Een tijdige afhandeling van Wob-verzoeken raakt met het nieuwe wetsontwerp van de Wet Openbaarheid van Bestuur nog verder uit zicht. NDP Nieuwsmedia, het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, de NVJ, het Persvrijheidsfonds en de VVOJ betogen dat in een gezamenlijke reactie.  Zij reageren hiermee op plan van Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) om de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te wijzigen. In een gezamenlijke brief betogen de vier organisaties dat de journalistiek absoluut niet gebaat is bij de voorgenomen aanpassingen.

Net als de andere journalistieke organisaties maakt de VVOJ zich zorgen over de houding van de overheid ten aanzien van openbaarheid van bestuur. Bestuursorganen maken veel te weinig informatie actief openbaar en doen er veel te lang om de informatie desgevraagd vrij te geven. De journalistieke organisaties missen in het wetsontwerp elke aanzet om hier verbetering in te brengen. Het wetsontwerp van minister Plasterk legitimeert zelfs een trage afhandeling van informatieverzoeken.

Openbaarheid verslechtert

De voorgestelde aanpassingen van minister Plasterk moeten vermeend misbruik van de Wob aanpakken: indieners van Wob-verzoeken hebben recht op een financiële vergoeding als het bestuursorgaan het verzoek niet tijdig afhandelt; een klein aantal indieners van Wob-verzoeken maakt daar misbruik van. Vooral gemeenten zouden daar last van ondervinden. Minister Plasterk wil daarom geen dwangsom meer bij de Wob als termijnen worden overschreden. Met het wetsontwerp wordt alle verzoekers een pressiemiddel ontnomen en bestuursorganen kunnen wettelijke termijnen straffeloos overschrijden.

Wet open overheid
Het is bovendien opvallend dat minister Plasterk een wetsvoorstel in voorbereiding heeft om de Wob aan te passen, juist nu er in de Tweede Kamer een wetsvoorstel behandeld wordt dat de openbaarheid van bestuursorganen juist aanzienlijk vergroot: de Wet open overheid (Woo) van de Kamerleden Voortman (GroenLinks) en Schouw (D66). De Woo beoogt onder andere de beslistermijn voor informatieverzoeken terug te brengen naar twee weken.

Lees hier de gezamenlijke brief van NDP Nieuwsmedia, het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, NVJ, Persvrijheidsfonds en de VVOJ.

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Op 9 december 2023 publiceren VPRO en HUMAN op de website van Argos een door de hoofdredacteuren Marc Josten en Willem van Zeeland ondertekend statement. Daarin maken ze bekend met onmiddellijke ingang een compleet Argos-dossier, bestaande uit een reeks van radio-uitzendingen, artikelen en video’s over seksueel misbruik, offline te halen. Het betreft uitzendingen die zijn gemaakt door twee gerenommeerde onderzoeksjournalisten, Huub Jaspers en Sanne Terlingen, beiden al vele jaren actief lid van de VVOJ.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk