Nieuws

Feitenonderzoek VVOJ, voortgang

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVOJ van 4 juni j.l. is door leden verzocht om een onafhankelijk feitenonderzoek naar procedures rond het genereren van bepaalde nieuwe inkomsten voor de vereniging in de jaren 2012 en 2013. Onderzocht wordt of er sprake is van niet gescheiden geldstromen tussen de directeur van de VVOJ en de voorzitter van de vereniging, als privépersonen, en de vereniging, alsook naar het geven van betaalde opdrachten door het bestuur aan de voorzitter, en of dit met of zonder aanbesteding gebeurde.

Hiertoe zou een commissie van externen moeten worden aangezocht, die voor de leden een onderzoeksrapport opstelt en aanbevelingen kan doen voor de toekomst. Volgens de leden was de nu gevolgde procedure niet voldoende transparant.

De voor de voorbereiding van het onderzoek ingestelde commissie, bestaande uit Piet Depuydt, Marcel Metze, Margo Smit en Sanne Terlingen is inmiddels, een maand na de Algemene Ledenvergadering, ver gevorderd met het opstellen van de onderzoeksopdracht en het aanzoeken van onafhankelijke en gezaghebbende onderzoekers. De voorbereidingscommissie hoopt op korte termijn de onderzoekscommissie en -opdracht aan de leden te kunnen presenteren, zodat het onderzoek nog tijdens de zomer van start kan gaan.

Tijdens de ALV trad het voltallige VVOJ-bestuur terug. Lopende zaken worden door het nu demissionaire bestuur opgevolgd. Met het onderzoeksrapport over de nu bevraagde procedures zal een nieuw te vormen bestuur transparante richtlijnen voor de toekomst kunnen vormgeven.

 

Gerelateerde artikelen

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk