Nieuws

Feitenonderzoek VVOJ, voortgang

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVOJ van 4 juni j.l. is door leden verzocht om een onafhankelijk feitenonderzoek naar procedures rond het genereren van bepaalde nieuwe inkomsten voor de vereniging in de jaren 2012 en 2013. Onderzocht wordt of er sprake is van niet gescheiden geldstromen tussen de directeur van de VVOJ en de voorzitter van de vereniging, als privépersonen, en de vereniging, alsook naar het geven van betaalde opdrachten door het bestuur aan de voorzitter, en of dit met of zonder aanbesteding gebeurde.

Hiertoe zou een commissie van externen moeten worden aangezocht, die voor de leden een onderzoeksrapport opstelt en aanbevelingen kan doen voor de toekomst. Volgens de leden was de nu gevolgde procedure niet voldoende transparant.

De voor de voorbereiding van het onderzoek ingestelde commissie, bestaande uit Piet Depuydt, Marcel Metze, Margo Smit en Sanne Terlingen is inmiddels, een maand na de Algemene Ledenvergadering, ver gevorderd met het opstellen van de onderzoeksopdracht en het aanzoeken van onafhankelijke en gezaghebbende onderzoekers. De voorbereidingscommissie hoopt op korte termijn de onderzoekscommissie en -opdracht aan de leden te kunnen presenteren, zodat het onderzoek nog tijdens de zomer van start kan gaan.

Tijdens de ALV trad het voltallige VVOJ-bestuur terug. Lopende zaken worden door het nu demissionaire bestuur opgevolgd. Met het onderzoeksrapport over de nu bevraagde procedures zal een nieuw te vormen bestuur transparante richtlijnen voor de toekomst kunnen vormgeven.

 

Gerelateerde artikelen

Ministeries doen steeds langer over de behandeling van een Woo-verzoek. De Wet open overheid schrijft voor dat iemand die een informatieverzoek doet, binnen 42 dagen een besluit moet ontvangen. Het afgelopen jaar duurde het gemiddeld 172 dagen voor er een besluit was genomen, waar dat in 2022 nog 167 dagen was. Slechts in 17 procent van de verzoeken wordt een besluit tijdig genomen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Open State Foundation, Instituut Maatschappelijk Innovatie en de Universiteit van Amsterdam.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk