Nieuws

Feitenonderzoek VVOJ, voortgang

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVOJ van 4 juni j.l. is door leden verzocht om een onafhankelijk feitenonderzoek naar procedures rond het genereren van bepaalde nieuwe inkomsten voor de vereniging in de jaren 2012 en 2013. Onderzocht wordt of er sprake is van niet gescheiden geldstromen tussen de directeur van de VVOJ en de voorzitter van de vereniging, als privépersonen, en de vereniging, alsook naar het geven van betaalde opdrachten door het bestuur aan de voorzitter, en of dit met of zonder aanbesteding gebeurde.

Hiertoe zou een commissie van externen moeten worden aangezocht, die voor de leden een onderzoeksrapport opstelt en aanbevelingen kan doen voor de toekomst. Volgens de leden was de nu gevolgde procedure niet voldoende transparant.

De voor de voorbereiding van het onderzoek ingestelde commissie, bestaande uit Piet Depuydt, Marcel Metze, Margo Smit en Sanne Terlingen is inmiddels, een maand na de Algemene Ledenvergadering, ver gevorderd met het opstellen van de onderzoeksopdracht en het aanzoeken van onafhankelijke en gezaghebbende onderzoekers. De voorbereidingscommissie hoopt op korte termijn de onderzoekscommissie en -opdracht aan de leden te kunnen presenteren, zodat het onderzoek nog tijdens de zomer van start kan gaan.

Tijdens de ALV trad het voltallige VVOJ-bestuur terug. Lopende zaken worden door het nu demissionaire bestuur opgevolgd. Met het onderzoeksrapport over de nu bevraagde procedures zal een nieuw te vormen bestuur transparante richtlijnen voor de toekomst kunnen vormgeven.

 

Gerelateerde artikelen

Op vrijdag 21 juni 2024 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de ASN Aanmoedigingsprijs 2023 en De Loep 2023 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ)  jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk