Nieuws

Werkbeurzen voor journalistiek onderzoek over onderwijs

de-zak-van-het-geld-19151362Journalisten hebben nog twee weken de tijd om zich aan te melden voor twee onderzoeksjournalistiek-beurzen van 2.500 euro en 2.000 euro, voor oorspronkelijke, diepgravende artikelen over onderwijs.

Stichting Onderwijsfonds COCMA – een stichting die bijzondere prestaties met betrekking tot het hoger deeltijdonderwijs in Nederland stimuleert – stelt in 2014 een werkbeurs van 2.500 euro beschikbaar voor het maken van een journalistiek productie over leren en professionaliseren van leraren. Dat biedt ruimte voor een breed scala aan verhalen.

Te denken valt aan zulke uiteenlopende zaken als een beeld van ervaringen met de lerarenbeurs, portretten van stapelaars, of een analyse van oorzaken waardoor professionalisering soms (of vaak) niet van de grond komt.

Vorig jaar werd de beurs voor het eerst toegekend. Dat resulteerde in een onderzoeksverhaal dat afgelopen weekend op Hogeronderwijs.nu en in het Onderwijsblad (pdf) verscheen.

Daarnaast stelt het J.W. Rengelinkfonds in 2014 een werkbeurs van 2.000 euro beschikbaar voor een journalistieke productie waarin een of meer veelbelovende experimenten in hbo of mbo beschreven worden die beogen de onderwijskwaliteit te verbeteren. Deze werkbeurs wordt dit jaar voor het eerst toegekend.

Tot 1 juni kunnen voorstellen worden ingediend. Alle informatie bij de Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek.

Aanmeldingen voor de nationale prijs voor onderwijsjournalistiek hebben een weekje extra respijt: de deadline is verschoven van 15 mei naar 23 mei.

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk