Nieuws

Werkbeurzen voor journalistiek onderzoek over onderwijs

de-zak-van-het-geld-19151362Journalisten hebben nog twee weken de tijd om zich aan te melden voor twee onderzoeksjournalistiek-beurzen van 2.500 euro en 2.000 euro, voor oorspronkelijke, diepgravende artikelen over onderwijs.

Stichting Onderwijsfonds COCMA – een stichting die bijzondere prestaties met betrekking tot het hoger deeltijdonderwijs in Nederland stimuleert – stelt in 2014 een werkbeurs van 2.500 euro beschikbaar voor het maken van een journalistiek productie over leren en professionaliseren van leraren. Dat biedt ruimte voor een breed scala aan verhalen.

Te denken valt aan zulke uiteenlopende zaken als een beeld van ervaringen met de lerarenbeurs, portretten van stapelaars, of een analyse van oorzaken waardoor professionalisering soms (of vaak) niet van de grond komt.

Vorig jaar werd de beurs voor het eerst toegekend. Dat resulteerde in een onderzoeksverhaal dat afgelopen weekend op Hogeronderwijs.nu en in het Onderwijsblad (pdf) verscheen.

Daarnaast stelt het J.W. Rengelinkfonds in 2014 een werkbeurs van 2.000 euro beschikbaar voor een journalistieke productie waarin een of meer veelbelovende experimenten in hbo of mbo beschreven worden die beogen de onderwijskwaliteit te verbeteren. Deze werkbeurs wordt dit jaar voor het eerst toegekend.

Tot 1 juni kunnen voorstellen worden ingediend. Alle informatie bij de Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek.

Aanmeldingen voor de nationale prijs voor onderwijsjournalistiek hebben een weekje extra respijt: de deadline is verschoven van 15 mei naar 23 mei.

Gerelateerde artikelen

Grijp deze kans op eeuwige roem en stuur je werk in voor de Loep 2022. Dé prijs voor de beste onderzoeksjournalistiek uit Vlaanderen en Nederland.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk