Nieuws

Eindinterview Medialab op Persinnovatie.nl

Op 31 december 2013 kwam er een eind aan de subsidieperiode voor VVOJ Medialab. Tussen 2011 en 2013 ontving de VVOJ een bijdrage aan de bouw van Medialab For Reporters van het Stimuleringsfonds voor de Pers. Gebruikelijk is dat er aan het eind van een subsidieperiode een ‘exit-interview’ plaatsvindt met de subsidie-ontvanger. Het Stimuleringsfonds wil zo bevorderen dat projecten van elkaars successen en beren op de weg kunnen leren.

Lees dus het interview met directeur Margo Smit op Persinnovatie.nl voor een kritische beschouwing van het project Medialab.

Denk bij het woord ‘exit’ overigens niet dat Medialab nu stopt. Er blijven nieuwe bijdragen verschijnen. Maar VVOJ zoekt wel naar nieuwe projectsubsidie om Medialab nog meer uit te breiden en up to date te houden. Gegadigden kunnen zich melden. En wie suggesties heeft voor mogelijke nieuwe financieringsbronnen ook!

Gerelateerde artikelen

Op 9 december 2023 publiceren VPRO en HUMAN op de website van Argos een door de hoofdredacteuren Marc Josten en Willem van Zeeland ondertekend statement. Daarin maken ze bekend met onmiddellijke ingang een compleet Argos-dossier, bestaande uit een reeks van radio-uitzendingen, artikelen en video’s over seksueel misbruik, offline te halen. Het betreft uitzendingen die zijn gemaakt door twee gerenommeerde onderzoeksjournalisten, Huub Jaspers en Sanne Terlingen, beiden al vele jaren actief lid van de VVOJ.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk