Nieuws

Eindinterview Medialab op Persinnovatie.nl

Op 31 december 2013 kwam er een eind aan de subsidieperiode voor VVOJ Medialab. Tussen 2011 en 2013 ontving de VVOJ een bijdrage aan de bouw van Medialab For Reporters van het Stimuleringsfonds voor de Pers. Gebruikelijk is dat er aan het eind van een subsidieperiode een ‘exit-interview’ plaatsvindt met de subsidie-ontvanger. Het Stimuleringsfonds wil zo bevorderen dat projecten van elkaars successen en beren op de weg kunnen leren.

Lees dus het interview met directeur Margo Smit op Persinnovatie.nl voor een kritische beschouwing van het project Medialab.

Denk bij het woord ‘exit’ overigens niet dat Medialab nu stopt. Er blijven nieuwe bijdragen verschijnen. Maar VVOJ zoekt wel naar nieuwe projectsubsidie om Medialab nog meer uit te breiden en up to date te houden. Gegadigden kunnen zich melden. En wie suggesties heeft voor mogelijke nieuwe financieringsbronnen ook!

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk