De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gaat op de schop. Er is een nieuwe wet in de maak. Daarom gaf Wob-expert Roger Vleugels op 18 en 19 februari en op 5 maart een actualiteitencollege. Voor een publiek van zo’n veertig belangstellende analyseerde hij 34 jaar wel en wee van de roemruchte wet, en de voor- en nadelen van de nieuwe wet zoals die nu op tafel ligt. Lees hier het verslag van de lezing, gemaakt door VVOJ Wob-werkgroepleden Sjors van Beek en Peter Mom, en download de bijbehorende Powerpoint-presentatie van Roger Vleugels.