Nieuws, Woo

Alles over de oude en de nieuwe Wob

WOB

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gaat op de schop. Er is een nieuwe wet in de maak. Daarom gaf Wob-expert Roger Vleugels op 18 en 19 februari en op 5 maart een actualiteitencollege. Voor een publiek van zo’n veertig belangstellende analyseerde hij 34 jaar wel en wee van de roemruchte wet, en de voor- en nadelen van de nieuwe wet zoals die nu op tafel ligt. Lees hier het verslag van de lezing, gemaakt door VVOJ Wob-werkgroepleden Sjors van Beek en Peter Mom, en download de bijbehorende Powerpoint-presentatie van Roger Vleugels.

 

Gerelateerde artikelen

Met Agnes Walton (Klimaatjournalistiek), Jacqui Banaszynski (Storytelling), Lode Barrezeele (Financiële Journalistiek), Henk van Ess (Search & AI), Wubby Luyendijk en Evert de Vos (Leidinggeven).

Algemene Ledenvergadering van de VVOJ. Neem deel op 27 mei 2024 om 20.00 via Google Meet. Jouw aanwezigheid en betrokkenheid zijn belangrijk voor de VVOJ.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk