Nieuws

Nieuwe juryleden De Loep

Vier nieuwe leden versterken de Jury van De Loep, de prijs voor onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen. Het zijn Marc Chavannes, Alexander Pleijter, Marleen Teugels en Sanne Terlingen. Op de jurypagina van De Loep is meer te lezen over hun achtergronden. De jury bestaat verder uit Joep Dohmen, Josse Abrahams, Trees Verleyen en Marnix Koolhaas.

Na de sluiting van de inzendtermijn van De Loep op 15 april 2014, 23.59 uur, zal de  jury de zomer en het najaar gebruiken om winnaars te kiezen in de vier categorieën die De Loep 2014 telt: tekstuele producties, audiovisuele producties, digitale producties en de aanmoedigingsprijs. De Loep 2014 zal uitgereikt worden tijdens het VVOJ congres in Kortrijk, op 7 november 2014 tijdens een feestelijk diner.

 

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk