Conferentie, Kenniscentrum

VVOJ2013 verslag: de crisis nog niet voorbij

Titel: De crisis (nog niet?) voorbij
Datum: vrijdag 15 november 2013
Tijd: 14:00 – 15:15 uur
Spreker: Giovanni Ugazio.
Moderator: Gert-Jan Dennekamp
Aantal deelnemers: ongeveer 25

door Ivar Bonder

Wat is data en hoe kunnen journalisten die data gebruiken? Dat is de vraag die centraal stond in de workshop die econoom Giovanni Ugazio gaf. In de anderhalf uur durende sessie, overigens off-the-record, lichtte de statisticus bij de ECB toe wat hij als analist doet en hij verduidelijkte wat hij onder het begrip ‘data’ verstaat.

Het kennen van de vergelijking tussen de statistieken van monetary analysis en van de financial stability is uitermate belangrijk voor het werken met data. Bij de eerstgenoemde gaat het om de tegenpartijen van de instellingen, waarbij de host residency approach centraal staat.

Bij de statistieken van de financial stability ligt de focus juist op de instellingen zelf en op het risico van die instellingen, met als kern de vaste balans (consolidated balance sheets).

Door af en toe een grapje te maken, gerelateerd aan zijn verhaal, hield Ugazio de workshop luchtig. Vanwege tijdnood kwam Ugazio niet toe aan het toelichten van de ECB website

 

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk