Conferentie, Kenniscentrum

VVOJ2013: het jaarverslag verslaan

Titel: Het jaarverslag verslaan
Datum en tijd: 16 november 2013, 10.45-12.00
Spreker: Paul van de Cingel

door Jolien Marinus

In de beschrijving van de workshop staat dat iedereen een eigen jaarverslag mee kan nemen, maar voor degene die dat niet mee hebben, heeft Paul van der Cingel een exemplaar meegenomen van Airport Eelde. “Lees maar lekker door, er staat altijd in: veel leesplezier!”

Van der Cingel zoomt in op drie aspecten uit een balans. “Haal de kerndingen eruit; waarde van het bezit, waarde van de schulden en andere verplichtingen én het verschil tussen die twee. Dat is je eigen vermogen.” Een balans is altijd kloppend.

Je solvabiliteit is je financiële gezondheid, oftewel hoeveel eigen geld je hebt. Hoe meer geld is geleend, hoe minder solvabel het bedrijf is. Een goede solvabiliteit is altijd beter, maar hoe gezond een bedrijf is hangt van meer factoren af.

Een balans is opgesteld aan de hand van vuistregels. Van der Cingel tipt deze niet te gebruiken. “Je moet ze goed kennen als je ze wil gebruiken.” In kranten kunnen er verschillen ontstaan door de vuistregels.

Vervolgens komen drie aspecten van een winst- en verliesrekening aan bod: wat er in het boekjaar is verdiend(de omzet), welke kosten zijn er gemaakt, en de verhouding omzet-kosten(ook belasting)=nettoresultaat.  De tip van Van der Cingel is: besteed vooral aandacht aan het laatste aspect en laat je niet afleiden door moeilijke begrippen.

Winst is een boekhoudkundig begrip, winst loopt niet gelijk met de bankrekening.

Als laatste komt het kasstroomoverzicht aan bod. Dat bestaat uit vier delen: operationele activiteiten, investeringsactiviteiten, financieringsactiviteiten en verandering van liquide middelen. Hoe groter het bedrijf, hoe meer informatie deze moet aanleveren. In een jaarverslag staat achterin alles wat een journalist wil weten.

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Hoe komt de journalistiek uit de crisisstand? Ontsnapt ons vak na de opeenstapeling van crises – corona, Oekraïne, klimaat, gas, vertrouwen en wat niet meer – ooit nog uit het frame waar ze zelf zo verslaafd aan is?

 

conferentie-1x

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk