Conferentie

VVOJ2013 verslag: datavisualisatie met gratis tools (Synergeo)

Titel: Datavisualisatie met gratis Tools (Synergeo)
Datum: 15 novemner 2013, 15:45
Spreker: Jan-Willem van Rijn
Aantal deelnemers: ongeveer 40
Verslag: Guus Daamen

Jan-Willem van Rijn is een zelfstandig ondernemer die eerst voor het leger kaarten deed maken en veel werkte met Drones (automatische vliegtuigjes). Hij bracht daarvoor hele gebieden in kaart. Jan-Willem heeft een achtergrond in de geografie. Na zijn tijd bij defensie begon hij zijn eigen bedrijf, genaamd Synergeo Geografie, gespecialiseerd in het bedenken van oplossingen en het in kaart brengen van problemen in verschillende gemeenten in Nederland. Zo bracht hij voor de gemeente Amsterdam in kaart waar veel zwerfvuil werd gedropt en zocht ook de verklaring: er zaten illegalen hotels op de plaatsen waar veel vuil werd aangetroffen.

Dat zijn ook mooie dingen om als journalist aan te tonen. Zijn lezing werd daarom ook voor een groot deel als workshop gebracht. De journalisten werden aan het werk gezet met GIS (Geografische Informatie Systemen) via de website http://www.arcgis.com/. Deze website is in principe gratis, maar voor een uitgebreide versie moet wel worden betaald. Het grote voordeel is dat je al bestaande kaarten kan invoegen in je eigen kaart. Ook kan je vanaf Excel gegevens invoegen.

‘Geografie en GIS geeft veel extra handvatten’, volgens Jan-Willem.

‘Bij defensie stapelde we data uit verschillende bronnen op elkaar en tekende we dat in een kaart in.’ De grote voordelen volgens Jan-Willem zijn dat een kaart een extra indicator vormt voor dingen en een kaart verbanden aangeeft.

‘Daar komt bij dat mensen visueel ingesteld zijn, mooie kaarten trekken de aandacht.’ Volgens een oplettende journalist in de collegezaal op Hogeschool Windesheim, waar het VVOJ-Congres plaatsvond, schuilt daar ook een gevaar in: ‘Mensen denken meteen dat wat op een kaart staat de waarheid is, wat doe ik precies om een kaart echt goed in elkaar te zetten?’ Jan-Willem van Synergeo:

‘De kaart moet helemaal in orde zijn, juist omdat mensen het snel voor de waarheid aannemen. Het geldt voor alle gegevens die je gebruikt, maar voor kaarten geldt dat zeker extra.’ Daarna begon de workshop. Als u het college van Jan-Willem heeft gemist kunt u de workshop doen via de volgende website: www.synergeo.nl/projecten/vvojc.

Jan-Willem vertelde dat hij kaarten altijd laat controleren en in een team maakt. Dat was belangrijk om tunnelvisie te voorkomen. Een journalist in de zaal had daar naar gevraagd nadat Jan-Willem over schetskaarten had verteld. Een kaart is volgens Jan-Willem een geheel bestaande uit hardware (in dit geval Arcgis), software (In dit geval informatie uit Excel), data, datamodellen en mensen. Dit noemt hij zijn gereedschappen tot een goede kaart. ‘Je moet je gereedschap altijd goed controleren, ook daarom maak ik mijn kaarten het liefst in een team’, zei Jan-Willem.

Behalve Arcgis zijn er nog een aantal Tools om kaarten te maken. De Appel onder de kaartmaak-systemen is volgens Jan-Willem Esri. ‘Maar daar zit wel een prijskaartje aan’, zei Jan-Willem. Mocht je toch meer informatie willen over Esri, dan kunt u een kijkje nemen op www.Esri.nl. Verder kunt u op www.QGIS.com kaarten downloaden van mensen over de hele wereld. Zo kunt u lagen opbouwen in uw eigen kaart.

Na de workshop van Jan-Willem zijn de VVOJ-journalisten meteen enthousiast aan de slag gegaan met het maken van kaarten. De aanleiding was misschien wat minder (een orkaan die de Filipijnen heeft vernietigd) maar de kaart van deze freelance-journalist geeft wel een mooi overzicht van hoe de orkaan over het land trok.

Dezelfde journalist maakte na het congres nog een kaart voor Trouw over hoe hulpdiensten het land probeerde te bereiken.

Via het Twitter-account van Jan-Willem (@JWvRijn) vindt u nog veel meer voorbeelden en informatie over het maken van kaarten met gratis Tools, mocht u zijn interessante college hebben gemist. De bovenstaande voorbeelden komen ook van Jan-Willems Twitter-account.

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk