Conferentie, Kenniscentrum

VVOJ2013 verslag: expert track met Sigrid Melchior

Titel:
Datum: 15 november 2013
Spreker: Sigrid Melchior
Aantal aanwezigen:

Tekst verslag: Paul van der Cingel

Welke info uit Brussel is nu belangrijk voor de burger? Omdat het de EC is die wetsvoorstellen doet en daarmee de agenda bepaalt voor de parlementariërs die door de burger gekozen worden, is het jaarprogramma van de EC een startpunt:

Google < EC Commission Work Programme>

Meer detailinfo over de geagendeerde onderwerpen Google op  <Road Map 2014 EC>

Op de langere termijn is belangrijk dat de EC haar onderwerpen voorbereidt met de hulp van Expert Groups, waarin allerhande organisaties en experts zitting hebben:

Google < Register Expert Groups>  Let op! Je kunt zoeken op trefwoord, maar weet dat 80% in het Engels is en 20% in het Frans…

Iemand van de London School of Economics met een NGO samen maakt Votewatch Europe . Databank met stemgedrag (alle stemmingen die elektronisch zijn gedaan, dus geen handopsteken). Je kunt er ook in zien per persoon of-ie loyaal meestemde met de fractie of dat-ie ‘rebel’ is.

Duitse enthousiastelingen maakten over het onderwerp ‘privacy en dataprotection’; http://lobbyplag.eu/map . Hoeveel van de oorspronkelijke teksten uit de Expert groups kwam uiteindelijk in de teksten van amendementen terecht? Oftewel: wat is de invloed van lobbyisten in expert groups? LET OP: dit is open source, dus bruikbaar voor andere projecten.

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk