Nieuws

Zelfportret Belgische journalist

dj172Er is in de mainstream media in België nog amper ruimte voor diepgravende onderzoeksjournalistiek. Dat zeggen vier op de vijf  journalisten die meewerkten aan een uitgebreid zelfportret van van de Belgische journalist in 2013 dat de Universiteit Gent onlangs publiceerde. De Vlaamse Vereniging van Journalisten nam een handzame samenvatting op in het oktobernummer. Van leeftijd en opleidingsniveau tot deontologie en politieke kleur, de Belgische journalist anno 2013 wordt in al zijn facetten geschetst.

Het dossier in De Journalist geeft in vogelvlucht de belangrijkste bevindingen van een onderzoek onder leiding van Karin Raeymaeckers van de Universiteit Gent. Zo blijkt de Belgische journalist steeds hoger opgeleid (94% is hooggeschoold en onder jongere collega’s zelfs 98%), en hecht hij of zij groot belang aan het op peil houden van de traditionele vakvaardigheden (taalvaardigheden, kritische vaardigheden).

Juist op het vlak van onderzoeks- en online-researchmethodieken geven negen op de tien collega’s aan dat het belang van beheersing hiervan toeneemt. Ook het interpreteren van basisstatistiek en het werken met databanken worden steeds belangrijker geacht. Verder is opvallend dat nog slechts een beperkte groep journalisten (19%) sociale netwerksites gebruikt als belangrijke bron van informatie. De telefoon scoort nog altijd hoog (53%).

Lees het gehele zelfportret via de Universiteit Gent.

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk