Nieuws

Zelfportret Belgische journalist

dj172Er is in de mainstream media in België nog amper ruimte voor diepgravende onderzoeksjournalistiek. Dat zeggen vier op de vijf  journalisten die meewerkten aan een uitgebreid zelfportret van van de Belgische journalist in 2013 dat de Universiteit Gent onlangs publiceerde. De Vlaamse Vereniging van Journalisten nam een handzame samenvatting op in het oktobernummer. Van leeftijd en opleidingsniveau tot deontologie en politieke kleur, de Belgische journalist anno 2013 wordt in al zijn facetten geschetst.

Het dossier in De Journalist geeft in vogelvlucht de belangrijkste bevindingen van een onderzoek onder leiding van Karin Raeymaeckers van de Universiteit Gent. Zo blijkt de Belgische journalist steeds hoger opgeleid (94% is hooggeschoold en onder jongere collega’s zelfs 98%), en hecht hij of zij groot belang aan het op peil houden van de traditionele vakvaardigheden (taalvaardigheden, kritische vaardigheden).

Juist op het vlak van onderzoeks- en online-researchmethodieken geven negen op de tien collega’s aan dat het belang van beheersing hiervan toeneemt. Ook het interpreteren van basisstatistiek en het werken met databanken worden steeds belangrijker geacht. Verder is opvallend dat nog slechts een beperkte groep journalisten (19%) sociale netwerksites gebruikt als belangrijke bron van informatie. De telefoon scoort nog altijd hoog (53%).

Lees het gehele zelfportret via de Universiteit Gent.

Gerelateerde artikelen

Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft besloten om een bijzondere leerstoel Onderzoeksjournalistiek in te stellen. De leerstoel wordt voor 5 jaar ingesteld en is tot stand gekomen op initiatief van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ). Voor de financiering zijn Vereniging Veronica, Gieskes-Strijbis Fonds en Stichting Democratie en Media bij dit initiatief betrokken.

Journalisten zijn niet tevreden over de afhandeling van Woo-verzoeken. Het duurt vaak lang, levert soms weinig op, en de communicatie kan volgens hen beter. Veel winst lijkt te halen uit tijdig en open overleg en praktische afspraken tussen Woo-behandelaars en de journalisten.

Dit volgt uit een onderzoek waaraan 256 (onderzoeks)journalisten deelnamen en waarvoor een dialoogtafel met journalisten en Woo-behandelaars van de overheid is georganiseerd.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk