Nieuws, VVOJ Activiteiten

Crowdfunding blijft ‘hot’

Boekenbeurs2013_affiche_A2.inddNa eerder al De Correspondent, Apache en De Wereld Morgen (om er maar enkele te noemen) gaat nu ook het platform voor publieke journalistiek Sargasso de beurs van het publiek opzoeken. Om ook in de toekomst aan ondermeer data- en onderzoeksjournalistieke projecten te kunnen blijven doen, zegt de website. Crowdfunding blijft dus hot. De VVOJ wijdt er dan ook, woensdag 6 november, een debat aan op de Antwerpse Boekenbeurs. Onder de titel ‘De naakte journalist’ zijn er vier debatten, over de toekomst, de ethiek en de zelfreflectie van de onderzoekende journalist. Lees het hele programma hier.

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk