VVOJ Vereniging

Adessium Foundation en VVOJ zetten donorrelatie voort

De Nederlands-Vlaamse Vereniging van Onderzoeksjournalisten VVOJ en Adessium Foundation hebben hun donorovereenkomst met drie jaar verlengd. Adessium Foundation zal de VVOJ opnieuw financieel ondersteunen bij haar activiteiten ter bevordering van kritische en diepgravende journalistiek.
Bestuur en directie van de vereniging zijn bijzonder verheugd dat Adessium Foundation de relatie met de VVOJ wil voortzetten. “Nog eens drie jaar steun van Adessium Foundation is voor de VVOJ fantastisch,” zegt voorzitter Henk van Ess. “Het is bovendien een uitermate prettige partner die de VVOJ ruimte geeft om verder te professionaliseren.”

“Het is fijn een donor te hebben die inziet hoe belangrijk structurele steun aan het dagelijkse werk van onderzoeksjournalisten is,” zegt directeur Margo Smit. “Er zijn fondsen die individuele projecten of verhalen mogelijk maken. Dat is heel belangrijk. Het steunen van een vereniging die de vakbekwaamheid van collega’s én het draagvlak voor onderzoeksjournalistiek vergroot mag minder in het oog springen, maar is zeker zo cruciaal.”

Adessium Foundation trad op 1 juli 2010 toe als premium donor tot de groep donoren en sponsoren van de vereniging. De VVOJ kon daardoor haar activiteiten op het gebied van trainingen in en lobbyen voor onderzoeksjournalistiek voortzetten en uitbreiden. De overeenkomst tussen beide partijen liep tot juli 2013. Adessium Foundation vroeg als donor geen andere tegenprestatie van de VVOJ dan het uitvoeren van haar door de leden aangenomen meerjarenplannen, en maakte dat financieel mogelijk.

Tijdens de looptijd van de huidige overeenkomst, van 1 juli 2013 tot 30 juni 2016, zal de VVOJ opnieuw een breed scala aan activiteiten kunnen ontplooien ter stimulering van onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen. Daarnaast zal de vereniging haar profilering kunnen aanscherpen en een actievere rol spelen in het brede debat over het belang van diepgravende journalistiek.

Adessium Foundation heeft aangegeven dat de VVOJ na deze overeenkomst klaar moet zijn om zonder steun van het fonds verder te gaan. Ook op financieel vlak zal de vereniging in de komende jaren dus een professionaliseringsslag maken. “Over drie jaar houdt de samenwerking met Adessium Foundation op,” zegt voorzitter Henk van Ess.  “Het is verstandig dat het bestuur van de VVOJ bijtijds op zoek gaat naar andere vormen van financiering.”

Meer informatie, ook m.b.t. de initiële redenen voor Adessium om in 2010 een relatie met de VVOJ aan te gaan,  is te vinden op de Sponsors- en donorenpagina.

Gerelateerde artikelen

De komst van de bijzonder hoogleraar Onderzoeksjournalistiek is een stap dichterbij gekomen met de openstelling van de vacature door de Vrije Universiteit Amsterdam. Kandidaten kunnen tot uiterlijk 24 maart 2024 reageren.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk