Journalisten in België moeten meer gebruik maken van de Wet Openbaarheid van Bestuur en berichten over de tekortkomingen in de uitvoeringspraktijk. Dat schrijft Dirk Voorhoof, verbonden aan de Universiteit Gent, in het opiniestuk ‘Liefst geen pottenkijkers?’, over het publieke recht op openbaarheid van bestuursdocumenten en de tegenwerking door de overheid.

Voorhoof illustreert het belang van een krachtige beroepsinstantie en schetst verschillen tussen de Belgische en de Vlaamse praktijk: zo kan op Vlaams niveau een onterechte weigering niet alleen vernietigd worden, maar kan de overheid bovendien gedwongen worden informatie alsnog vrij te geven. Dat dit ook dan nog niet altijd (van harte) gebeurt, is een van de problemen die Voorhoof, zelf voormalig lid van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten (CTB), de revue laat passeren. De ambtelijke houding is nog veel te vaak: liever geen pottenkijkers’. Zolang journalisten niet over die knelpunten berichten en zelf de Wob gebruiken, ‘zal de deur naar de toegang tot bestuursdocumenten blijven knellen’.