Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer pleit ervoor dat de Nederlandse Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) wordt afgeschaft en dat in plaats daarvan alle overheidsinformatie openbaar gemaakt wordt, op geheime stukken na. Brenninkmeijer wil dat er een eind komt aan oneigenlijk gebruik van de Wob, zo zegt hij tegen de NOS: Wob-verzoeken die worden ingediend met als doel boetes te kunnen innen wanneer de overheid te laat reageert. Het boetestelsel is in de wet opgenomen om de overheid te bewegen zich aan de reactietermijnen te houden. Ook in 2011 zei Brenninkmeijer al dat de Wob – “een juridische jungle” – zou moeten worden afgeschaft. Onduidelijk is hoe de overheid zonder Wob – met een vervangende openbaarheidswet – ook echt gedwongen zou worden informatie vrij te geven, en welke uitzonderingen erop gemaakt zouden worden.