Jaarboek, Nieuws, VVOJ Vereniging

Ledenenquête levert nuttige informatie op en krijgt vervolg

173VVOJ@Plantijn (Kopiëren)Begin dit jaar ontvingen VVOJ-leden een enquête naar gebruik van het VVOJ Jaarboek en de behoefte aan speciale activiteiten voor freelancers. Dik 10% van de leden nam de moeite de enquête in te sturen, waarvoor dank.Bestuur en werkgroepen hebben zich over de uitkomsten gebogen en gaan ermee aan de slag.

 

De Jaarboek-redactie vond het verheugend dat het Jaarboek zo goed gelezen en gewaardeerd wordt: meer dan 92 procent vindt het jaarboek nuttig. De meeste lezers gebruiken het als bron van inspiratie of om concrete tips uit te halen voor eigen onderzoek.

Een aantal ondervraagden heeft suggesties gedaan om het jaarboek nog aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld meer ‘instappers’ opnemen en beter duidelijk maken waarom juist deze verhalen zijn geselecteerd. Die suggesties neemt de redactie mee voor de komende editie.

Verder is besproken of het jaarboek alleen digitaal moet worden uitgebracht. Dit naar aanleiding van vragen tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 november 2012 omtrent bezuinigingsmogelijkheden binnen de vereniging. De enquête geeft hier geen eenduidig antwoord op. De ene helft van de respondenten geeft aan het liefst van papier te willen lezen en zou het een verslechtering vinden. Een kwart ziet alleen maar voordelen ( (mogelijkheid om audio en video -of werkende links daarnaar- op te nemen, meer dwarsverbanden tussen onderwerpen, minder papierverspilling etc), en een kwart maakt het niet uit.

Ook de redactie houdt van papieren boeken. Maar we denken ook dat een digitale uitgave grote voordelen biedt, juist voor het jaarboek. Komend jaar willen we onderzoeken hoe dit vorm kan krijgen, zonder de liefhebbers van papier tekort te doen.

 

Freelancende VVOJ-ers zouden binnen de vereniging vooral graag de mogelijkheid krijgen elkaar eenvoudig digitaal te vinden, vragen te stellen en waar mogelijk samenwerking te zoeken. Bestuur en webredactie gaan dan ook op zoek naar de eenvoudigste manier om een ‘community’ met dit soort functionaliteiten op te zetten. Tijdens de conferentie kan de digitale community dan mogelijk leiden tot ‘echte’ ontmoetingen (en speciale workshops).

Daarnaast is er behoefte aan training, niet alleen in de vele, gebruikelijke technieken die de VVOJ al onderwijst, maar zeker ook in aspecten die specifiek freelancers aangaan: financieren van je onderzoeksproject, pitchen, samenwerken aan onderzoek. Ook veelgehoord is de opmerking dat in-company trainingen leuk zijn, maar veelal niet bereikbaar (of betaalbaar) voor freelancers. Beide punten worden opgepikt en zullen mogelijk gaan leiden tot een speciale freelancers-trainingsdag, over opzet en inhoud wordt nagedacht.

 

Bestuur, directie en actieve leden zijn de invullers erkentelijk voor hun tijd en moeite. De resultaten zullen in de loop van dit jaar zichtbaar en merkbaar worden.

 

Gerelateerde artikelen

cafe

Alle startende, jonge en aspirant-onderzoeksjournalisten opgelet! Donderdag 20 juni zal er weer een VVOJ Start Café plaatsvinden.

Op de Avond van de Onderzoeksjournalistiek, op vrijdag 21 juni 2024, reikt de VVOJ de prijs voor de beste Nederlandse en Vlaamse onderzoeksjournalistiek uit. Van de 188 inzendingen maken er negen kans op het winnen van De Loep. Drie talenten tot 30 jaar maken kans op het winnen van de ASN Aanmoedigingsprijs.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk