Conferentie, Nieuws

Conferentie 2013 in Zwolle

1105_0872De komende editie van de VVOJ conferentie op 15 en 16 november 2013 vindt plaats op de Hogeschool Windesheim in Zwolle. De VVOJ dankt de Hogeschool Windesheim – een van meest trouwe sponsors van VVOJ-activiteiten – voor de gastvrijheid. De conferentie van de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten is het grootste jaarlijkse evenement voor onderzoeksjournalisten in Vlaanderen en Nederland.

De komende maanden verschijnt er regelmatig meer informatie over de conferentie op de website. Kom daarom regelmatig terug naar de conferentiepagina van Zwolle 2013op de website.


Bekijk ook het Conferentiearchief, waar je alles kunt lezen over voorgaande edities van de VVOJ Conferentie.

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk