Nieuws

Provincie Friesland gaat journalistiek financieren

Een opmerkelijk initiatief: de provincie Friesland zet honderdduizend euro opzij om journalistieke projecten en producties te financieren. Via een mediafonds komt er 70.000 euro beschikbaar voor innovatieve projecten en 30.000 euro voor onderzoeksjournalistieke producties. Friesland kent twee regionale dagbladen, een regionale omroep en een commerciële regionale omroep. De provincie zegt enerzijds de pluriformiteit te willen stimuleren, maar hoopt tegelijkertijd dat de media meer gaan samenwerken, zo blijkt op de Persinnovatie-website. Een onafhankelijke commissie moet de provincie adviseren welke projecten in aanmerking komen voor subsidie. Vanaf komend voorjaar kunnen verzoeken bij het fonds worden ingediend.

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk