Conferentie

VVOJ2012 verslag: Education in investigative journalism

Titel: education in investigative journalism
Datum: 17 november 2012
Tijd: 10:45-12:00 uur
Sprekers: Hille van der Kaa, Nico Drok, Yaël de Haan, Fleur Besters
Moderator: Gerard Smit
Aantal deelnemers: 20

Verslag: Noémie Bernaerts

Tijdens de workshop werd er aan een ronde tafel gediscussieerd over het thema ‘onderwijs’. Journalist Gerard Smit leidde het gesprek.

Onder de deelnemers aan de Ronde Tafeldiscussie hadden vooral lectoren op Nederlandse hogescholen of universiteiten een uitgesproken mening. Er is veel gezegd over de samenwerking tussen studenten journalistiek en echte persredacties. Nederlandse scholen doen zo goed mogelijk hun best om studenten de kans te geven op een echte redactie te gaan oefenen.

Een heel mooi idee, maar het brengt vaak moeilijkheden met zich mee. Zo ontstaan er vaak discussies over onderwerpen, of over de samenwerking tussen de studenten en de echte journalisten op de redactie.

Een ander probleem dat aangekaart werd, was de problematiek rond ongemotiveerde studenten. Zo krijgen ze vaak tien weken de tijd om met een onderwerp aan de slag te gaan, maar beginnen ze pas na vijf weken te werken, waardoor het eindresultaat dus veel beter had kunnen zijn. Ook wanneer studenten journalistiek de kans krijgen op een redactie te gaan werken, is het vaak met tegenzin. In plaats van de kans met beide handen te grijpen, vragen ze eerst of ze er voor betaald zullen worden.

Lectoren vinden het frustrerend om te zien. Om dat probleem tegen te gaan, stelden enkele participanten voor om steeds sollicitaties te houden, zodat noch lectoren, noch redacties problemen krijgen met dat soort studenten. Studenten goed selecteren is dus de boodschap.

Een andere missie is het samenwerken tussen scholen. Dat concept is nog redelijk onbestaande. Scholen werken dan wel al samen met redacties, maar het is ook een streefdoel om de scholen met elkaar te laten samenwerken. Op die manier kunnen de verschillende richtingen Journalistiek elkaar bijleren. Er is echter nog geen concreet idee hoe dat concept praktisch opgericht kan worden.

Nadat iedereen zijn zeg heeft gedaan en vragen heeft kunnen stellen, moet Gerard Smit afronden, aangezien de workshop al een kwartier is uitgelopen. Hij concludeert dat er verschillende goede ideeën zijn vermeld, en dat die ideeën best gewoon moeten worden uitgetest, om te zien wat exact de beste oplossing is om samenwerking te bevorderen.

 

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

We are organizing an intensive master class on finding, validating and processing footage. Never before has the Washington Post given such an insight into its own methodology.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk