Conferentie

VVOJ2012 verslag: Education in investigative journalism

Titel: education in investigative journalism
Datum: 17 november 2012
Tijd: 10:45-12:00 uur
Sprekers: Hille van der Kaa, Nico Drok, Yaël de Haan, Fleur Besters
Moderator: Gerard Smit
Aantal deelnemers: 20

Verslag: Noémie Bernaerts

Tijdens de workshop werd er aan een ronde tafel gediscussieerd over het thema ‘onderwijs’. Journalist Gerard Smit leidde het gesprek.

Onder de deelnemers aan de Ronde Tafeldiscussie hadden vooral lectoren op Nederlandse hogescholen of universiteiten een uitgesproken mening. Er is veel gezegd over de samenwerking tussen studenten journalistiek en echte persredacties. Nederlandse scholen doen zo goed mogelijk hun best om studenten de kans te geven op een echte redactie te gaan oefenen.

Een heel mooi idee, maar het brengt vaak moeilijkheden met zich mee. Zo ontstaan er vaak discussies over onderwerpen, of over de samenwerking tussen de studenten en de echte journalisten op de redactie.

Een ander probleem dat aangekaart werd, was de problematiek rond ongemotiveerde studenten. Zo krijgen ze vaak tien weken de tijd om met een onderwerp aan de slag te gaan, maar beginnen ze pas na vijf weken te werken, waardoor het eindresultaat dus veel beter had kunnen zijn. Ook wanneer studenten journalistiek de kans krijgen op een redactie te gaan werken, is het vaak met tegenzin. In plaats van de kans met beide handen te grijpen, vragen ze eerst of ze er voor betaald zullen worden.

Lectoren vinden het frustrerend om te zien. Om dat probleem tegen te gaan, stelden enkele participanten voor om steeds sollicitaties te houden, zodat noch lectoren, noch redacties problemen krijgen met dat soort studenten. Studenten goed selecteren is dus de boodschap.

Een andere missie is het samenwerken tussen scholen. Dat concept is nog redelijk onbestaande. Scholen werken dan wel al samen met redacties, maar het is ook een streefdoel om de scholen met elkaar te laten samenwerken. Op die manier kunnen de verschillende richtingen Journalistiek elkaar bijleren. Er is echter nog geen concreet idee hoe dat concept praktisch opgericht kan worden.

Nadat iedereen zijn zeg heeft gedaan en vragen heeft kunnen stellen, moet Gerard Smit afronden, aangezien de workshop al een kwartier is uitgelopen. Hij concludeert dat er verschillende goede ideeën zijn vermeld, en dat die ideeën best gewoon moeten worden uitgetest, om te zien wat exact de beste oplossing is om samenwerking te bevorderen.

 

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk