Conferentie

VVOJ2012 verslag: Working with data (part I). Finding what’s available

Titel: Working with data PART 1: Finding what’s available (international databases).
Datum: 16 november 2012
Tijd: 14:00-15:15 uur
Spreker: Nils Mulvad en Brant Houston

Verslag: NAAM VOLGT

Diepgaande datajournalistiek is misschien niet voor elke journalist weggelegd. Toch is het belangrijk voor een journalist om tijdens het researchen zo efficiënt mogelijk om te gaan met data. En dat begint met te weten waar je de juiste gegevens kan vinden.

“In het Verenigd Koninkrijk hoorde ik wel eens dat er daar geen goeie data te vinden is. Na enkele uurtjes researchen wist ik al wel beter” , aldus Brant Houston, professor aan de universiteit van Illinois en kenner van het vak onderzoeksjournalistiek.

“Als je het niet weet staan wil dat niet zeggen dat het er niet is.  Zelf ben ik software gaan gebruiken omwille van praktische redenen. Ik moest mijn werk sneller klaarkrijgen, want ik had geen tijd meer om lang te wachten tot ze mij eindelijk een document stuurden” , meent Houston.  De Amerikaan weet waar hij het over heeft en staaft dat even later ook met verschillende voorbeelden. Hij geeft de aanwezigen tips en trucjes om snel en doelgericht data te verzamelen. En daar is helemaal geen uitgebreide softwarekennis voor nodig.

Verschillende nuttige websites passeren de revue en ook Nils Mulvad doet zijn duit in het zakje. Mulvad is trainer in onderzoeksjournalistiek, computer assisted reporting en interviewtechnieken.

Hij heeft het onder meer over webscraping, een handige manier om gegevens vanop websites te structureren. Mulvad vertelt er wel bij dat je er als rookie beter niet zomaar aan begint. Ook het visualiseren van data komt nog aan bod, maar helaas schiet daar niet al te veel tijd meer voor over. Soms is er te veel interessants te vertellen op de VVOJ-conferentie om op een uurtje rond te geraken.

 

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk