Conferentie

VVOJ2012 verslag: get creative (part II)

Titel: Get Creative Part 2
Datum: 16 november 2012
Tijd: 15:45-17:00 uur
Spreker: Karl Van den Berg
Aantal deelnemers: 25

Verslag: Billie Verpooten

Het eerste deel van de workshop Get Creative sloot aan bij dit tweede deel. Karel Van den Berg begint opnieuw met een oefening op de 18 basisvragen. Deze keer kiest de groep voor het thema BBC schandaal. Eerst leggen de aanwezigen de informatie die ze al kennen over het BBC schandaal samen.

Het blijkt ook moeilijker om antwoorden de vinden op de ‘allemaal’, ‘ook’, ‘niet’ zonder verdere research te doen. De antwoorden die de aanwezigen geven: ‘Gebeuren dit soort schandalen ook in private broadcast bedrijven?’, ‘Wat is de psychologische gedachte achter dit schandaal?’, ‘Waarom gebeuren dat soort pedofilieschandalen?’

Het gevaar van een team is groepsdenken. Van den Berg vertelt over hoe hij op redacties drie soorten mensen zijn, die ervoor zorgen dat mensen minder creatief gaan denken. Dat zijn volgens hem de hoofdredacteur, de ouderen die zeggen ‘been there, done that’ en de creatieve extraverte persoon. Hij zegt dat je beter individueel kan starten met ideeën zoeken en daarna pas beginnen denken als een groep.

Als een van zijn laatste technieken haalt hij de metafoor aan. Om creatieve ideeën te bekomen, kan je headlines ook denken in foto’s of taal. Metaforen zijn een meer holistische manier van taal gebruiken. Voor het BBC schandaal worden onder andere volgende metaforen bedacht: “Looking for a guy in the dark”, “Who’s wearing the mask”, “Ladies & gentlemen, we’ve got him”.

Zijn allerlaatste advies is dat je een idee best ook in één zin kan omschrijven om het te verkopen. Het idee pitchen. In die zin leg je uit wat er moet gebeuren. Daarna kan je nog enkele voorbeelden geven. Maar hij waarschuwt ook voor de gevaren van de voorbeelden die je geeft. Dat kan ook zorgen dat je idee wordt afgebroken door degenen aan wie je het vertelt.

De workshop eindigt met een laatste oefening op de basisvragen en als thema gebruiken we Kerstmis. Mijn collega en ik doen mee aan deze eindoefening. De meeste aanwezigen lijken de techniek onder de knie te hebben. Karl Van den Berg krijgt een luid applaus op het einde. Vanaf nu kunnen de deelnemers zijn creatieve tips als geheim wapen gebruiken op redactie.

 

Gerelateerde artikelen

conferentie-1x

Claimen en framen, dat was het thema van de conferentie 2023. Wie claimt en framet stuurt de dialoog, zet thema’s op scherp en maakt andere geluiden vaak monddood. Hoe gaan we hier als onderzoeksjournalisten mee om? Hoe bewegen we ons in een wereld van wantrouwen? Daarover ging het onder meer tijdens twee succesvolle en verrijkende conferentiedagen op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2023 in Gent.

conferentie-1x

Eind 2013 ontvangt de gemeenteraad van Birmingham, Engeland – een merkwaardige anonieme brief waarin melding wordt gemaakt van een complot van Islamisten om openbare scholen in een achterstandswijk over te nemen. Het geheime plan had de codenaam Operation Trojan Horse. De brief wordt intern snel ontmaskerd als nep, maar veroorzaakt toch landelijke paniek als die in maart 2014 lekt naar de pers. Anekdotes over leerkrachten die Salafistische gedachten in de hoofden van hun leerlingen pompen en hun vrouwelijke collega’s discrimineren, buitelen over elkaar heen in de media.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk