Conferentie

VVOJ2012 verslag: get creative (part II)

Titel: Get Creative Part 2
Datum: 16 november 2012
Tijd: 15:45-17:00 uur
Spreker: Karl Van den Berg
Aantal deelnemers: 25

Verslag: Billie Verpooten

Het eerste deel van de workshop Get Creative sloot aan bij dit tweede deel. Karel Van den Berg begint opnieuw met een oefening op de 18 basisvragen. Deze keer kiest de groep voor het thema BBC schandaal. Eerst leggen de aanwezigen de informatie die ze al kennen over het BBC schandaal samen.

Het blijkt ook moeilijker om antwoorden de vinden op de ‘allemaal’, ‘ook’, ‘niet’ zonder verdere research te doen. De antwoorden die de aanwezigen geven: ‘Gebeuren dit soort schandalen ook in private broadcast bedrijven?’, ‘Wat is de psychologische gedachte achter dit schandaal?’, ‘Waarom gebeuren dat soort pedofilieschandalen?’

Het gevaar van een team is groepsdenken. Van den Berg vertelt over hoe hij op redacties drie soorten mensen zijn, die ervoor zorgen dat mensen minder creatief gaan denken. Dat zijn volgens hem de hoofdredacteur, de ouderen die zeggen ‘been there, done that’ en de creatieve extraverte persoon. Hij zegt dat je beter individueel kan starten met ideeën zoeken en daarna pas beginnen denken als een groep.

Als een van zijn laatste technieken haalt hij de metafoor aan. Om creatieve ideeën te bekomen, kan je headlines ook denken in foto’s of taal. Metaforen zijn een meer holistische manier van taal gebruiken. Voor het BBC schandaal worden onder andere volgende metaforen bedacht: “Looking for a guy in the dark”, “Who’s wearing the mask”, “Ladies & gentlemen, we’ve got him”.

Zijn allerlaatste advies is dat je een idee best ook in één zin kan omschrijven om het te verkopen. Het idee pitchen. In die zin leg je uit wat er moet gebeuren. Daarna kan je nog enkele voorbeelden geven. Maar hij waarschuwt ook voor de gevaren van de voorbeelden die je geeft. Dat kan ook zorgen dat je idee wordt afgebroken door degenen aan wie je het vertelt.

De workshop eindigt met een laatste oefening op de basisvragen en als thema gebruiken we Kerstmis. Mijn collega en ik doen mee aan deze eindoefening. De meeste aanwezigen lijken de techniek onder de knie te hebben. Karl Van den Berg krijgt een luid applaus op het einde. Vanaf nu kunnen de deelnemers zijn creatieve tips als geheim wapen gebruiken op redactie.

 

Gerelateerde artikelen

Driekwart van de Woo-verzoeken (verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet open overheid) die bij de ministeries in behandeling zijn, bevindt zich ver over de wettelijke termijnen. Van de 759 verzoeken die medio juni bij de ministeries lagen, waren er 575 al (veel) langer dan zes weken binnen. Zes weken is de termijn waarbinnen een besluit moet worden genomen over een Woo-verzoek. Tot 1 mei heetten deze aanvragen nog Wob-verzoeken.

De Wob verdwijnt per 1 mei en wordt vervangen door de WOO, de Wet Open Overheid. In het eerste VVOJ Café van dit jaar komt Annemarie Drahmann, universitair hoofddocent bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, vertellen wat er verandert met de nieuwe wet.

Eindelijk weer samen! Dat gevoel overheerste op de VVOJ Conferentie 2021 in Brussel, die vlak voor het ingaan van zwaardere lockdown-maatregelen kon doorgaan. Vaste conferentiegangers weten dat het gesprekje in de wandelgang, het vlugge contact via de nieuwe conferentieapp en de kans om samenwerkingsplannen te smeden tijdens het diner minstens zo belangrijk zijn als de keynote-sprekers, de VVOJ-essayist en de meer dan 36 losse workshops en debatten.

Bjørn Oostra, hoofdredacteur De Limburger, is de winnaar het van het Vliegwiel, de prijs van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten bedoeld voor de hoofdredacteur of manager die de onderzoeksjournalistiek dit jaar het meest heeft gestimuleerd.

Vorige week heeft de VVOJ het tweede Regiocafé gehouden waarin collega’s uit verschillende delen van het land de verhalen achter hun onderzoeksverhalen vertelden. Een doorslaand succes! Heb je het gemist of wil het herbekijken? Dan kan dat op YouTube.

Vanaf dinsdag 7 september staat de weg naar eeuwige roem voor onderzoeksjournalisten weer open: het is dan mogelijk om jezelf of anderen voor te dragen voor dé prijs voor onderzoeksjournalistiek: De Loep 2021!

Chris de Stoop kreeg afgelopen juni de oeuvreprijs van de VVOJ, maar ‘journalist’ voelt Chris De Stoop zich al jaren niet meer. Dus werkt de Vlaamse boerenzoon niet meer voor het toonaangevende weekblad Knack, maar wijdt hij zich aan het schrijven van boeken die – dat dan weer wel – alom geprezen worden om hun gedegen journalistieke onderzoek.

Op vrijdag 24 juni 2022 zijn op de Avond voor de Onderzoeksjournalistiek in Antwerpen de Oeuvreprijs 2022, de ASN Aanmoedigingsprijs 2021 en de Loep 2021 uitgereikt. Met deze prijzen viert de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) jaarlijks de beste onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen.

Sluit je aan bij de vereniging van onderzoeksjournalisten

En vergroot je kennis én netwerk